Angola

by Vladimir Ciplic

angola stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 10.864.512 Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2 Gradsko stanovništvo: 37%.
Etničke grupe: Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%, Evroafrikanci 3%.
Glavni jezici: portugalski (službeni), bantu.
Religija: rimokatolička 47%, protestantska 38%, urođenička 12%.

Geografija

Površina: 1.246.700 km2
Položaj: U JZ Africi, na obali Atlantskog okeana.
Susedi: Namibija na J, Zambija na I, Zair na S; Kabinda, enklava odvojena od ostatka zemlje kratkim atlantskim pojasom Zaira, graniči se sa Kongom.
Topografija: Najveći deo Angole sastoji se od planinskih visoravni, koje se uzdižu iznad uzanog obalskog pojasa (najviši vrh 1829 m).
Klima: Kišna tropska do umereno pustinjska.

Glavni grad: Luanda 2.000.000
Veći gradovi: Huambo (400.000), Lubango (105.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 18 provincija.
Vojska: aktivni sastav: 82.000.

angola glavni grad

Privreda

Industrija: prehrambena, rudarstvo, tekstilna, naftna, gumna, duvanska.
Glavni usevi: kafa, banane, pamuk, šećer, duvan.
Rude i minerali: gvožđe, dijamanti, zlato, fosfati, uljarice. Obradiva površina: 2%.
Stočarstvo : goveda 3,2 mil., koze 1,5 mil.
Radna snaga: 2,78 mil. (80% u poljoprivredi, 15% u industriji). Nezaposlenost : ekstenzivna (bez zvaničnih podataka). Izvoz : 4 mlrd. USD (ulje, kafa, dijamanti, riba, ruda gvožđa, drvo, žitarice).
Uvoz : 1,7 mlrd. USD (mašinska i elektronska oprema, čelik, odeća, oružje, hrana).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Francuska, Nemačka, Holandija, Brazil, Portugalija, Španija.

Finansije

Novčana jedinica: kvanza (1994: 1 USD = 139.000 kvanza) Bruto nacionalni dohodak : 8,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 800 USD.
Inflacija: 1700% .

Turizam u Angoli

Saobraćaj

Glavne luke: Kabinda, Lobito, Luanda.
Motoma vozila: 160.000 putničkih i privrednih.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 216 osoba.
Radio-aparati: 1 na 24 osobe.
Dnevna štampa: 8 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 44 god. muškarci, 48 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 45. Umrlih (na 1000 st.): 18.
Prirodni priraštaj: 2,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 845 osoba.
Broj lekara: 1 na 15.136 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 132 . Obrazovanje:
Pismenost : 42%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 244.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Luanda.
Prosečna temperatura: zimi 22 °C, leti 27 °C.
Državni praznik: 11. novembar.

Ambasada Angole u RS:
Beograd, Tolstojeva 53,
Tel. 011/663-199, fax: 011/662-916.

Ambasada RS u Angoli:
Embaixada da RF da Serbia
Rua Houari Boumedienne 142, Miramar, C P 3278, Luanda Tel. (99 2442) 343 923, 343 792, Tx 2097, Fax 390 197

Geografska karta Angole

Zastava Angole

zastava angole

PREPORUČUJEMO