Alžir

by Vladimir Ciplic

alzir stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 30.480.793 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2 Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke grupe: arapsko-berberska 99%, evropske 1%.
Glavni jezici: arapski (službeni), francuski, berberski.
Religija: islamska-suniti 99% (državna religija).

Geografija

Površina: 2.381.740 km2
Položaj: Na SZ Afrike od Sredozemnog mora prema pustinj Sahara.
Susedi: Maroko na Z; Mauritanija, Mali i Niger na J; Libija Tunis na I.
Topografija: 85% zemljišta je skoro nenaseljena saharska pustinja, a priobalni pojas je plodno zemljište sa dovoljno padavina.
Klima: Umerena sredozemna na severu, suva na jugu.

Glavni grad: Alžir 1.507.000 (1987)
Veći gradovi: Oran (630.000), Konstantin (440.000), Anaba
(306.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 48 provincija.
Vojska: 2,5% BND. Aktivni sastav: 121.700.

alzir glavni grad

Privreda

Industrija: nafta, prirodni gas, laka, prehrambena.
Glavni usevi: žitarice, vinova loza, krompir, masline, pomorandže.
Rude i minerali: gvožđe, cink, olovo.
Rezerve sirove nafte: 9,2 mlrd. barela.
Ostali resursi i proizvodnja: rude gvožđa, fosfat i uranijum, drvo plute.
Obradiva površina: 3%.
Stočarstvo : goveda 1,4 mil., ovce 18,6 mil.
Radna snaga : 7,8 mil. (30% u poljoprivredi, 29% u državnoj i uslužnoj delatnosti, 21% u industriji i saobraćaju). Nezaposlenost : 28%.
Izvoz : 11 mlrd. USD (petrolej i prirodni gas).
Uvoz : 10,5 mlrd. USD (gotovi proizvodi, hrana, piće, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, Nemačka, Italija, Španija, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: dinar(1995: 1 USD = 46 dinara)
Bruto nacionalni dohodak : 115,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 4000 USD.
Inflacija: 19,8% .

Turizam u Alžiru

Saobraćaj

Glavna luka: E1 Đazair.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Alžir.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 14 osoba.
Radio-aparati: 1 na 7 osoba.
Dnevna štampa: 54 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 67 god. muškarci, 69 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 29. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 2,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 445 osoba.
Broj lekara: 1 na 1040 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 45 . Obrazovanje:
Pismenost : 57%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama

UN, OAJ, Arapska liga, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 213.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodromi: Alžir, Konstantin.
Prosečna temperatura: zimi 9°C, leti 29 °C.
Državni praznik: 1. novembar.

Ambasada Alžira u RS:
Beograd, Maglajska 26b. Tel. 011/668-211, fax: 011/667-060.

Ambasada RS u Alžiru:
Ambassade de la RF de Yougoslavie
7, Rue des Freres Benhafid, B P 209 Hydra, Alger
Tel. (00 2132) 691 218, 692 704, 692 326, Tx 66 076, Fax 693
472.

Geografska karta Alžira

Zastava Alžira

Zastava Alzira

PREPORUČUJEMO