Albanija

by Vladimir Ciplic

albanija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 3.413.904 Gustina naseljenosti: 106 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 37%.
Etničke grupe: Albanci 95% (Gege na S, Toske na J), Grci 3%, Srbi 1%.
Glavni jezici: albanski, grčki.
Religija: islamska 70%, pravoslavna 20%, rimokatolička 10%.

Geografija

Površina: 28.750 km2
Položaj: Na JI obali Jadrana u Evropi.
Susedi: Grčka na J, RS na S, Makedonija na I.
Topografija: Preovlađuje brdoviti i planinski teren sa uzanim pojasom ravnice pored mora. Zajedno sa RS i Makedonijom deli Skadarsko i Ohridsko jezero.
Klima: Umerena kontinentalna.

Glavni grad: Tirana 300.000
Veći gradovi: Drač (85.000), Elbasan (83.000)

glavni grad albanije

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 26 okruga.
Vojska: 8,2% BND. Aktivni sastav: 73.000.

Privreda

Industrija: cement, tekstil, prehrambena.
Glavni usevi: kukuruz, pšenica, krompir, duvan, pamuk, voće. Rude i minerali: hrom, ugalj, nafta, gas.
Ostali resursi i proizvodnja: šume.
Obradiva površina: 21%.
Stočarstvo : goveda 453.000, ovce 1,2 mil.
Radna snaga: 1,7 mil. (50% u poljoprivredi, 28% u državnom sektoru, 22% u privatnom sektoru).
Nezaposlenost : 13%.
Izvoz : 205 mil. USD (asfalt, petrolejski i metalski proizvodi, el. energija, povrće, voće i duvan).
Uvoz : 680 mil. USD (mašine, roba široke potrošnje). Glavni ekonomski partneri: Italija, Makedonija, Turska, Bugarska, Grčka.

Turizam u Albaniji

Finansije

Novčana jedinica: lek (1994: 1 USD = 100 leka)
Bruto nacionalni dohodak : 4,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1290 USD.
Inflacija: 17,4% .

Saobraćaj

Glavne luke: Drač, Valona, Sarande.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Tirana.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 10 osoba.
Radio-aparati: 1 na 6 osoba.
Dnevna štampa: 42 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 71 god. muškarci, 77 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 173 osobe.
Broj lekara: 1 na 585 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 28 . Obrazovanje:
Pismenost : 72%.
Obavezno osnovno obrazovanje.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN (FAO, SZO).

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++355.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Tirana.
Državni praznik: 28. novembar.
Ambasada Albanije u RS:
Beograd, Kneza Miloša 56. Tel. 011/646-864; fax: 011/642 941.
Ambasada RS u Albaniji:
Ambassade de la RF de Yougoslavie,
Rruga Duresit No. 192-196, Tirana
Tel. (99 35542) 32 091, 32 089, Tx 2256; fax: 23 042.

Geografska karta Albanije

Zastava Albanije

zastava albanije

 

PREPORUČUJEMO