Australija

by Vladimir Ciplic

australija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 18.613.087 Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 85%.
Etničke grupe: belci 95%, Azijci 4%, Aboridžani (domoroci) i melezi 1%.
Glavni jezik: engleski (službeni).
Religija: anglikanska 26%, rimokatolička 26%, pravoslavna i ostala hrišćanska 24%.

Geografija

Površina: 7.686.850 km2
Položaj: J1 od Azije. Tihi okean na I, Indijski okean na Z i J. Susedi: Novi Zeland, Fidži i Solomonska ostrva na I; Indonezija i Papua Nova Gvineja na S.
Topografija: ostrvo kontinent duž istočne obale ima veliki planinski lanac, sa najvišim vrhom Košćuško (2228 m). Zapadni deo Australije predstavlja ogromnu pustinjsku visoravan. Najveća reka Mari (2570 km) uliva se u Indijski okean. 43% teritorije je bezvodno.
Klima: Na S i na SI vlažno tropska, na I, JI i JZ suptropska. U najvećem delu kontinenta suva stepska i pustinjska s malo padavina.

Glavni grad: Kambera 278.904
Veći gradovi: Sidnej (3.738.500), Melburn (3.198.200), Adelaide (1.076.000), Pert (1.239.000), Brizbejn (786.000).

Državno uređenje

Tip: demokratska federalna država.
Teritorijalna podela: 6 saveznih država i 2 teritorije.
Vojska: 2,4% BND. Aktivni sastav: 61.600.

australija glavni grad

Privreda

Industrija: čelična, elektronska, hemijska, automobilska, vazduhoplovna, mašinska.
Glavni usevi: pšenica, ječam, ovas, kukuruz, šećer, grožđe, voće, povrće.
Rude i minerali: ugalj, bakar, gvožđe, olovo, kalaj, uranijum, cink.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte (1,6 mlrd. barela), vuna.
Obradiva površina: 6%.
Stočarstvo : goveda 24 mil., ovce 138 mil., svinja 2,6 mil.
Ulov ribe: 234.000 mt.
Radna snaga: 8,4 mil. (34% u bankarstvu i uslužnim delatnostima, 23% u državnim i javnim službama, 20% u proizvodnji, 17% u trgovini).
Nezaposlenost: 8,5%.
Izvoz : 59,5 mlrd. USD (ugalj, zlato, meso, vuna najveći svetski izvoznik, aluminijum, žitarice, mašinska oprema). Uvoz : 59,7 mlrd. USD (mašinska, saobraćajna i računarska oprema, naftni i petrohemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Japan, SAD, Velika Britanija, Novi Zeland, Nemačka, Južna Koreja, Singapur.

Finansije

Novčana jedinica: australijski dolar (1995: 1 USD = 1,2 australijskih dolara).
BND : 430,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 23600 USD.
Inflacija: 3,1% .

Australija turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Sidnej, Melburn, Njukasl, Port Kembla, Frimentl, Džilong.
Motorna vozila: 9,9 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 428 aerodroma.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,2 osobe.
Radio-aparati: 1 na 0,9 osoba.
Dnevna štampa: 249 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 75 god. muškarci, 81 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 14. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 0,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 199 osoba.
Broj lekara: 1 na 438 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 7 . Obrazovanje:
Pismenost : 100%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT, OECD.

Australijske spoljne teritorije

Ostrvo Norfolk Površina 36,3 km2 . Stanovništvo: 2.285 .
Plodno zemljište na kome se uzgaja južno voće i kafa. Većina stanovništva su potomci pobunjenika sa broda “Baunti” i njihovih žena Tahićanki. Ostrvo Norfolk ima lokalnu samoupravu.
Ostrva Ešrnor i Kartije Nenaseljena ostrvca u Indijskom okeanu.
Ostrva Herd i Mekdonald -Površina 409 km2. Ova ostrva su nenaseljena i nalaze se blizu Antarktika.
Kokosova ostrva Grupa od 27 koralnih ostrva u Indijskom okeanu. Imaju ukupno 604 stanovnika.
Božićno ostrvo Površina 134,7 km2. Stanovništvo: 889 . Većina od blizu 1.000 stanovnika radi u radniku fosfata. Ostrvo se nalazi u Indijskom okeanu.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++61.
Vremenska zona: zimi +10GMT, leti +11GMT.
Međunarodni aerodromi: Sidnej, Melbum, Brizbejn.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 21°C (Sidnej).
Državni praznik: 26. januar.

Ambasada Australije u RS:
Beograd, ČikaLjubina 13,
Tel. 011/624-655, fax 011/624-029.

Ambasada RS u Australiji:
1) Embassy of the FR of Serbia
11 Nuyts Street, Red Hill, P O B 3161, AUS-2603 Manuka, Canberra
Tel. (99 616) 295 1458, 295 7162, (K) 295 1458, Tx 62 317, Fax 239 6178
2) Consulate General of the FR of Serbia
12, Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025, POB 190 Edgecliff, Sydney
Tel. (99 612) 9362 4637, 9362 3003, 9362 4638, Tx 20 676, Fax 9362 4555.

Geografska karta Australije

Zastava Australije

Zastava Australije

PREPORUČUJEMO