Azerbejdžan

by Vladimir Ciplic

Azerbejdzan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 7.855.576 Gustina naseljenosti: 91 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 54%.
Etničke grupe: Azerbejdžanci 83%, Rusi 6%, Jermeni 6%.

Glavni jezici: azerbejdžanski 82%, ruski 7%, jermenski 5%. Religija: islamska 87%, pravoslavna 12%.

Geografija

Površina: 86.600 km2
Položaj: Na zapadnoj obali Kaspijskog mora i jugoistoku Kavkaza.
Susedi: Rusija i Gruzija na S; Iran na J; Jermenija na Z; Kaspijsko more na I.
Topografija: Pretežno planinska zemlja, veći deo plodnog zemljišta se nalazi u dolini reke Kura.
Klima: Suptropska u niziji, umereno kontinentalna i planinska na Kavkazu.
Glavni grad: Baku 1.713.300
Veći gradovi: Ganja (278.000), Sumgait (231.000).

azerbejdzan glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama republika.

Šef države: predsednik.

Vojska: 1,9% BND. Aktivni sastav: 56.000.

Privreda

Industrija: naftna, petrolejska, ind. gasa, čelična, hemijska, tekstilna, cementna.
Glavni usevi: žitarice, pamuk, pirinač, svila, duvan, grožđe. Rude i minerali: nafta, gas, gvožđe, bakar, olovo, cink.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte 3,3 mlrd. barela .
Obradiva površina: 18%.
Stočarstvo : goveda 1,6 mil., koze i ovce 5,3 mil.
Radna snaga: 2,8 mil. (32% u poljoprivredi i šumarstvu, 26% u industriji i proizvodnji).

Nezaposlenost : 1,1%.
Izvoz : 700 mil. USD (nafta, gas, tekstil, pamuk, hemijski proizvodi).
Uvoz : 900 mil. USD (mašinska oprema i delovi, hrana, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: bivše sovjetske republike i EU.

Finansije

Novčana jedinica: manat (1 USD = 293 manata)
Bruto nacionalni dohodak : 11,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.550 USD.
Inflacija: 20% .

Turizam u Azerbejdžanu

Saobraćaj

Glavna luka: Baku.
Drumski saobraćaj: 295.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Baku.

Sredstva komunikacije

Dnevna štampa: 73 primerka na 1000 stanovnika. Zdravstvo:
Prosečni životni vek : 67 god. muškarei, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 1,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 98 osoba.
Broj lekara: 1 na251 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 81 .

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 994.
Vremenska zona: zimi +3GMT, leti +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Baku.

Geografska karta Azerbejdžana

Zastava Azerbejdžana

zastava Azerbejdzana

PREPORUČUJEMO