Bahami

by Vladimir Ciplic

bahami stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 279.833
Gustina naseljenosti: 20 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 84%
Etničke grupe: afričkog porekla 85%, Britanci, Kanađani i Amerikanci 15%.
Glavni jezici: engleski (službeni), kreolski.
Religija: baptistička 29%, anglikanska 23%, rimokatolička 22%.

Geografija

Površina: 13.940 km2
Položaj: U Atlantskom okeanu, istočno od Floride.
Susedi: Najbliži su SAD na Z; Kuba na J.
Topografija: Bahami su arhipelag od oko 700 ostrva, od kojih je samo 30 naseljeno. Bahami sadrže i preko 2000 ostrvaca,
koja se protežu na preko 1000 km u zapadnom Atlantiku. Sva ostrva su koralna i nizijska.
Klima: Suptropsko-okeanska, blaga i vlažna.
Glavni grad: Nasau 172.000 , nalazi se na najvećem od Bahamskih ostrva Nju Providens.
Veći grad: Friport-Lukaja (27.000).

Bahami glavni grad

Državno uređenje

Tip: nezavisna država u okviru Komonvelta.
Teritorijalna podela: 21 okrug.
Vojska: 2,1% BDP .

Privreda

Industrija: turizam (50% BDP), bankarstvo, ulov ribe, hemijska, petrolejska.
Glavni usevi: voće, povrće.
Rude i minerali: so.
Ostali resursi i proizvodnja: aragonit, drvo.
Obradiva površina: 1%.
Radna snaga: 137.000 (40% u turizmu, 30% u javnim službama, 15% u poljoprivredi i bankarstvu).
Nezaposlenost : 15%.
Izvoz : 267,5 mil. USD (rum, jastozi, lekovi, cement). Uvoz : 1,17 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, oprema, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Velika Britanija, Nigerija, Japan, Norveška, Francuska.

Finansije

Novčana jedinica: dolar (1995: 1 USD = 1 dolar)

Bruto nacionalni dohodak : 4,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 18.700 USD.
Inflacija: 1,5% .

Bahami turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Nasau, Friport.
Drumski saobraćaj: 81.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Nasau.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 4,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1,3 osobe.
Telefoni: 1 na 1,8 osoba.
Dnevna štampa: 135 primeraka na 1000 stanovnika. Zdravstvo:
Prosečni životni vek : 67 god. muškarci, 77 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 19. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,3%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 19 . Obrazovanje:
Pismenost : 95%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 991.
Vremenska zona: -5GMT.
Međunarodni aerodrom: Nasau.
Prosečna temperatura: zimi 19°C, leti 23°C.

Geografska karta Bahami

Zastava Bahama

zastava Bahama

PREPORUČUJEMO