Austrija

by Vladimir Ciplic

austrija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 8.133.611 Gustina naseljenosti: 97 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 54%.
Etničke grape: nemačka 98%, slovenačka, hrvatska. Glavni jezik: nemački.
Religija: rimokatolička 85%, protestantska 6%.

Geografija

Površina: 83.850 km2
Položaj: Na jugu Centralne Evrope.
Susedi: Švajcarska i Lihtenštajn na Z;.Nemačka i Češka na S; Slovačka i Mađarska na I; Slovenija i Italija na J.
Topografija: Austrija je pretežno planinska zemija, sa Alpima i njihovim podnožjem koji se nalaze u zapadnim i južnim provincijama. Istočne provincije i Beč nalaze se u basenu reke Dunav. Najviši vrh austrijskih Alpa je Grosglokner (3819 m). Najveća reka je Dunav. 40% Austrije je pod šumom.
Klima: Planinska, kontinentalna.

Glavni grad: Beč 1,6 mil
Veći gradovi : Grac (237.150), Linc (203.000), Salzburg
(144.000), Insbruk (118.000).

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija. Šef države: predsednik.

Teritorijalna podela: 9 saveznih država, svaka sa sopstvenim zakonodavnim telom.
Vojska: 0,9% BDP. Aktivni sastav: 51.000 .

Austrija glavni grad

Privreda

Industrija: čelična, mašinska, automobilska, el. i optički instrumenti, staklo, sportska oprema, papirna, telcstilna, hemijska, cement.
Glavni usevi: žitarice, krompir, repa.
Rude i minerali: gvozdena ruda, nafta, magnezit.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija, aluminijum, ugalj, bakar.
Obradiva površina: 17%.
Stočarstvo : goveda2,5 mil., svinje 3,6 mil.
Radna snaga: 3,6 mil. (8% u poljoprivredi, 35% u industriji i zanatskim delatnostima, 56% u uslužnim delatnostima). Nezaposlenost : 6,2%.
Izvoz : 55,5 mlrd. USD (gvožđe, čelik, drvo, papir, tekstil, hemijski proizvodi).
Uvoz : 65,8 mlrd. USD (mašine, hemikalije, hrana, tekstil, odeća).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, Italija, ostale zemlje EU, Mađarska, Češka, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: šiling (1995: 1 USD = 9,75 šilinga)
BND : 157,6 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 19.700 USD.
Inflacija: 1,8% .

Turizam u Austriji

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 3,5 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 6 aerodroma sa redovnim letovima.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,9 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 1,6 osoba.
Dnevna štampa: 394 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 74 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 11. Umrlih (na 1000 st.): 10.
Prirodni priraštaj: 0,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 105 osoba.
Broj lekara: 1 na 327 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 5 . Obrazovanje:
Pismenost : 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
EU, UN, OECD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++43.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Beč.
Prosečna temperatura: zimi -1°C, leti 18°C (Beč).
Državni praznik: 26. oktobar.

Ambasada Austrije u RS:
Beograd, Kneza Sime Markovića 2,
Tel. 011/635-955, fax: 638-215.

Ambasada RS u Austriji:
1) Botschaft der BR Jugoslawien Rennweg 3, 1030 Wien
Tel. (99 431) 713 2595-6, 712 1205, (K) 713 4277, Tx 135 398, Fax 713 2597.
2) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Hilmteichstrasse 10, 8010 Graz
Tel. (99 43316) 323 180-1, Tx 311 790, Fax: 326 303
3) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Widmannstrasse 11, 5020 Salzburg
Tel. (99 43662) 845 254, 845 505, Tx 632 809, Fax: 845 2544, 845 2554.

Geografska karta Austrije

Zastava Austrije

Zastava Austrije

PREPORUČUJEMO