Bahrein

by Vladimir Ciplic

Bahrein stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 616.342
Gustina naseljenosti: 991 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 88%.
Etničke grupe: Bahreini 63%, Azijci 13%, ostali Arapi 10%.

Glavni jezici: arapski (službeni), engleski, farsi, urdu.

Religija: islamska (šiiti 70%, suniti 30%).

Geografija

Površina: 620 km2
Položaj: Arhipelag u Persijskom zalivu.
Susedi: Saudijska Arabija na Z; Katar na I.
Topografija: Arhipelag ravnih peščanih i kamenitih ostrva.

Klima: Vlažna -tropsko-okeanska.

Glavni grad: A1 Manamah 140.401 .

Bahrein glavni grad

Državno uređenje

Tip: tradicionalna monarhija.
Teritorijalna podela: 12 okruga.
Vojska: 6% BDP. Aktivni sastav: 8.100.

Privreda

Industrija: naftna, aluminijumska.
Glavni usevi: voće, povrće.
Rude i minerali: nafta.
Ostali resursi i proizvodnja: ribe, morski plodovi.
Obradiva površina: 2%.
Radna snaga: 140.000 (85% u industriji, 8% u javnoj službi 1 uslužnim delatnostima, 5% u poljoprivredi).
Nezaposlenost : 15%.
Izvoz : 4,2 mlrd. USD (nafta i petrohemijski proizvodi, aluminijum).
Uvoz : 3,5 mlrd. USD (mašinska i industrijska oprema, motorna vozila, hrana).
Glavni ekonomski partneri: Saudijska Arabija, SAD, Velika Britanija, Japan, Indija, Nemačka.

Finansije

Novčana jedinica: bahreinski dinar (1995: 1 USD = 0,4 bahreinska dinara)
Bruto nacionalni dohodak : 7,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 13.000 USD.
Inflacija: 0% .

Bahrein turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Sitra.
Drumski saobraćaj: 133.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Bahrein.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 2,8 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 71 god. muškarci, 76 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 24. Umrlih (na 1000 st.): 3.
Prirodni priraštaj: 2%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 15 .

Obrazovanje

Pismenost : 77%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 973.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Bahrein.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 35°C.

Geografska karta Bahrein

Zastava Bahreina

Zastava Bahreina

PREPORUČUJEMO