Bangladeš

by Vladimir Ciplic

banglades stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 127.567.002

Gustina naseljenosti: 886 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 17%.
Etničke grupe: Bengali 98%, Bihari.
Glavni jezici: bangla (službeni), engleski.
Religija: islamska 83%, hindu 16%.

Geografija

Površina: 144.000 km2
Položaj: U južnoj Aziji, na severu Bengalskog zaliva.
Susedi: Indija na Z, S i I; Mijanmar (bivša Burma) na JI.

Topografija: Bangladeš je pretežno ravničarska zemlja na obali Bengalskog zaliva. Najveće reke su pritoke Ganga i Bramaputre. Najviši vrh je na 183 metra nadmorske visine. Zemljište je močvarno uz obalu, a brdovito na krajnjem istoku.

Klima: Tropsko-monsunska, velikim kišnim padavinama.

Glavni grad: Daka 8,5 mil. .
Veći gradovi: Čitagong (3 mil.), Kulna (2 mil.).

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 64 okruga.
Vojska: 1,5% BDP . Aktivni sastav: 115.000.

banglades glavni grad

Privreda

Industrija: juta, prerada hrane, veštačko đubrivo, tekstil, šećer, papir.
Glavni usevi: juta (najveći proizvođač na svetu), pirinač, čaj, šećer, krompir, pšenica.
Rude i minerali: prirodni gas, uranijum.
Ostali resursi i proizvodnja: drvo.
Obradiva površina: 73%.
Stočni fond : goveda 24 mil., koze 26 mil.
Ulov ribe : 966.000 mt.
Radna snaga: 50 mil. (65% u poljoprivredi, 21% u uslužnim delatnostima, 14% u industriji i rudarstvu).
Nezaposlenost : 36%.
Izvoz : 3,9 mlrd. USD (proizvodi od jute, kože, morski plodovi, čaj, đubrivo).
Uvoz : 6,8 mlrd. USD (oprema, petrolej, hrana, tekstil, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Japan, Kina, Singapur.

Finansije

Novčana jedinica: taka (1995: 1 USD = 40 taka)
Bruto nacionalni dohodak : 155,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.260 USD.
Inflacija: 4% .

Bangladeš turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Čitakong, Čaina.
Drumski saobraćaj: 130.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Daka.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 329 osoba.
Radio-aparati: 1 na 26 osoba.
Telefoni: 1 na 427 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 56 god. muškarci, 55 god. žene.

Rođenih (na 1000 st.): 29. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj: 1,76%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 3.218 osoba.
Broj lekara: 1 na 5.264 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 98 .

Obrazovanje

Pismenost : 35%.
Osnovne škole pohađa 73%, srednje škole 26%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 880.
Vremenska zona: +6GMT.
Međunarodni aerodrom: Daka.

Geografska karta Bangladeša

Zastava Bangladeša

zastava bangladesa

PREPORUČUJEMO