Grčka

by Vladimir Ciplic

drzava grcka stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 10.662.138

Gustina naseljenosti: 81 stanovnik po km2.
Gradsko stanovništvo: 63%.
Etničke grupe: grčka 98%.
Glavni jezici: grčki (službeni), engleski, francuski.
Religija: grčko-pravoslavna 98% (državna).

Geograflja

Površina: 131.944 km2
Položaj: Južni deo Balkanskog poluostrva, na JI Evrope.
Susedi: Albanija, Makedonija, Bugarska na S; Turska na I. Topografija: Oko 75% Grčke je neobradivo zemljište, a planine su u svim oblastima. Planina Pind pruža se duž zemlje pravcem S-J. Veoma razuđena obala. Od preko 2000 ostrva, samo 169 je naseljeno, među njima Krit, Rodos, Milos, Krf, Hios, Lezbos, Eubeja, Delos, Mikonos. Najveći zaliv Korintski, koji sa Patraskim i Saronskim zalivom odvaja Peloponez od ostalog dela Grčke.

Klima: Sredozemna sa zimskim padavinama, sem u unutrašnjosti i na planinama.

Glavni grad: Atina 3 mil.
Veći gradovi: Solun (720.000), Pirej (170.000), Patra
(155.000).

Državno uređenje

Tip: parlamentarna republika.
Teritorijalna podela: 52 profakture.
Vojska: 5,1% BDP . Aktivni sastav: 159.300.

Grcka glavni grad

Privreda

Industrija: tekstilna, hemijska, prehrambena, metalska, ind. vina i mlečnih proizvoda; turizam.
Glavni usevi: žitarice, kukuruz, pirinač, pamuk, duvan, masline, južno voće, povrće.
Rude i minerali: boksit (najviše u Evropi), lignit, nafta, mangan.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte : 41 mil. barela, mermer.
Obradiva površina: 23%.
Stočni fond : ovce 9,7 mil., koze 5,8 mil.
Ulov ribe : 149.000 mt.
Radna snaga: 4,21 mil. (28% u poljoprivredi, 28% u industriji, 48% u uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost : 10%.
Izvoz : 5,9 mlrd. USD (hrana, stoka, gorivo, mazivo, sirovine).
Uvoz : 20,3 mlrd. USD (mašine, automobili i oprema, nafta, roba široke potrošnje, hemikalije, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, Italija, Francuska, SAD, Velika Britanija.

Finansije

Novčana jedinica: evro
Bruto nacionalni dohodak : 106,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 10.000 USD.
Inflacija: 8,6% .

Grčka turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Pirej, Solun, Patra.
Drumski saobraćaj: 3 mil. putničkih i komercijalnih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 34 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 4,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 2,5 osoba.
Telefoni: 1 na 1,9 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 75 god. muškarci, 81 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 1. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 0,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 199 osoba.
Broj lekara: 1 na 303 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 7 .

Obrazovanje

Pismenost : 93%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

UN, EU, NATO, OECD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 30.
Vremenska zona: zimi +2GMT, leti +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Atina.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 27°C.
Državni praznik: 25. mart.

Ambasada Grčke u Srbiji:
Beograd, Perside Milenković 9, Senjak Tel. 011/647-284, fax: 651-072.

Ambasada Srbije u Grčkoj:
1) Ambassade de la RF de Yougoslavie 106, Vassilissis Sofias, Athenes
Tel. (99 301) 777 4344, 777 4355, 777 4430, Tx 221 776, Fax 779 6436.

Geografska karta Grčke

Zastava Grčke

zastava grcke

PREPORUČUJEMO