Gruzija

by Vladimir Ciplic

drzava gruzija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 5.108.527

Gustina naseljenosti: 73 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 56%.
Etničke grupe: Gruzijci 70%, Rusi 9%, Jermeni 7%.

Glavni jezici: gruzijski (službeni), ruski, jermenski.

Religija: pravoslavna 83%, islamska 11%.

Geografija

Površina: 69.700 km2
Položaj: U JZ Aziji, na istočnoj obali Crnog mora.
Susedi: Rusija na S i SI; Turska i Jermenija na J; Azerbejdžan na JI.
Topografija: Na severu planinski venac Kavkaza (najviši vrh Kazbek, 5033 m), na zapadu velika nizija, u primorju Crnog mora i sliva pritoka Riona.

Klima: Suptropska u primoiju i ravnicama, kontinentalnoplaninska, a na krajnjem severu oštra alpska (planinski lednici).

Glavni grad: Tbilisi -1,3 mil. .
Veći gradovi: Kutaisi (235.000), Batumi (136.000), Suhumi (121.000).

gruzija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Vojska: 1,5% BDP.

Privreda

Industrija: cma i obojena metalurgija (čelična, mašinska, železnička, cementna, električna), ind. mesa, ribe, mleka i mlečnih proizvoda.
Glavni usevi: pomorandže, limun, grejpfrut, povrće, žitarice, vinova loza.
Rude i minerali: mangan (rezerve: preko 250 mil. tona), gvožđe, ugalj, nafta, molibden, volfram, barit, živa, olovo, cink, bakar, zlato.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija.
Obradiva površina: 800.000 ha.
Stočni fond : goveda 1,5 mil., ovce i koze 2 mil., svinje 1 mil.
Radna snaga: 2,2 mil. (31% u industriji i proizvodnji, 25% u poljoprivredi i šumarstvu).
Nezaposlenost : 21%.
Izvoz : 356 mil. USD (južno voće, čaj, ostali poljoprivredni proizvodi, mašinska oprema, fero i obojeni metali, tekstil).
Uvoz : 647 mil. USD (mašinska i transportna oprema i delovi, odeća).
Glavni ekonomski partneri: Rusija, Turska, Azerbejdžan, Ukrajina, Nemačka, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: lari.
Bruto nacionalni dohodak: 7,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.350 USD.
Inflacija: 13% .

Gruzija turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Batumi, Poti.
Civilni vazdušni saobraćaj: med. aerodrom Tbilisi.

Sredstva komunikacije

Telefoni: 1 na5,5 osoba.
Dnevna štampa: 671 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 69 god. muškarci, 77 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 12. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 0,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 90 osoba.
Broj lekara: 1 na 170 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 23 .

Obrazovanje

Pismenost : 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 995.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Tbilisi.
Prosečna temperatura: zimi 5°C, leti 23°C

Geografska karta Gruzije

Zastava Gruzije

zastava gruzije

PREPORUČUJEMO