Holandija

by Vladimir Ciplic

drzava holandija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 15.731.112

Gustina naseljenosti: 379 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 89%.
Etničke grupe: Holanđani 96%.
Glavni jezici: holandski (službeni), engleski, nemački.
Religija: rimokatolička 34%, protestantska 25%, islamska 3%.

Geograflja

Površina: 37.330 km2
Položaj: U SZ Evropi, na Sevemom moru.
Susedi: Nemačka na I; Belgija na J.
Topografija: Pretežno nizijska zemlja, čiji su primorski delovi ispod nivoa mora, ali su sistemom nasipa zaštićeni od prodiranja mora. Uz nekoliko većih reka, postoji gusta mreža melioracionih i plovnih kanala.

Klima: Atlantsko-primorska.

Glavni grad: Amsterdam -1,1 mil. .
Veći gradovi: Hag (sedište vlade; 0,7 mil.), Roterdam (0,6 mil.), Utreht (235.000), Anjndhoven (200.000).

Državno uređenje

Tip: parlamentarna monarhija.
Teritorijalna podela: 12 provincija.
Vojska: 3% BDP . Aktivni sastav: 70.900.

holandija glavni grad

Privreda

Industrija: metalska, ind. brodogradnje, elektro-industrija, elektronska, metalurgija, prehrambena, tekstilna, hemijska, kožna, ind. obuće i gume, papima, duvanska, keramička, staklarska, grafička; turizam.
Glavni usevi: pšenica, raž, ovas, ječam, krompir, šećema repa, lan, stočne biljke, ukrasno cveće.
Rude i minerali: ugalj, sirova nafta, prirodni gas, kamena so.
Ostali resursi i proizvodnja: morska riba, pamuk, vuna, svila; rezerve sirove nafte : 132 mil. barela.
Obradiva površina: 27%.
Stočni fond: goveda4,8 mil., svinje 15 mil.
Ulov ribe: 443.000 mt.
Radna snaga: 6,4 mil. (50% u uslužnim delatnostima, 25% u industriji, 5% u poljoprivredi).
Nezaposlenost : 6,5%.
Izvoz : 176,2 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, prirodan gas, hemijski proizvodi, elektromašinski i elektronski proizvodi i oprema, odeća, duvan).
Uvoz : 159,7 mlrd. USD (sirovine, saobraćajna oprema, sirova nafta, prehrambena, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, Belgija, Luksemburg, Francuska, V. Britanija, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: gulden (1995: 1 USD = 1,5 guldena)
Bruto nacionalni dohodak : 317,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 20.500 USD.
Inflacija: 2% .

Holandija turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Roterdam (najveća svetska kargo luka), Amsterdam.
Drumski saobraćaj: 6,5 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: 5 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Amsterdam.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,3 osobe.
Telefoni: 1 na 1,4 osobe.
Dnevna štampa: 311 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 75 god. muškarci, 81 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 12. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj: 0,4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 172 osobe.
Broj lekara: 1 na 400 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 5 .

Obrazovanje

Pismenost : 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, OECD, NATO.

Prekomorske teritorije:
Holandski Antili (Dve grupe ostrva u Karipskom moru. Ostrva Kuraksao, Aruba i Boner su blizu južnoameričke obale, a Sv. Eustahije, Saba i Sv. Martin, JI od Portorika. Ukupno stanovnika:
207.000. Glavne delatnosti: turizam, brodogradnja, rafinerija nafte iz Venecuele.)

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++31.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Amsterdam.
Prosečna temperatura: zimi 3°C, leti 18°C.
Državni praznik: 30 april.

Ambasada Holandije u Srbiji:
Beograd, Simina 29. Tel. 011/3282-332, fax: 628-986.

Ambasada Srbije u Holandiji:
Embassy of the FR of Serbia
Groot Hertoginnelaan 30, NL-2517 Den Haag, Tel. (99 3170) 363 2397, 363 2393, 363 6800, Tx 33 199, Fax 360 2421.

Geografska karta Holandije

Zastava Holandije

zastava holandije

PREPORUČUJEMO