Honduras

by Vladimir Ciplic

drzava honduras stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 5.861.955

Gustina naseljenosti: 52 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 46%.
Etničke grupe: melezi (Indijanci i Evropljani) 90%, Indijanci 7%, cmci 2%, belci 1%.
Glavni jezici: španski (službeni), engleski.
Religija: rimokatolička 94%.

Geografija

Površina: 112.090 km2

Položaj: U Centralnoj Americi.
Susedi: Gvatemala na Z; Salvador i Nikaragva na J.
Topografija: Pretežno planinska zemlja, sa širokim i plodnim dolinama, bogatim šumama.

Klima: Tropska u niziji, umerena suptropska na planinama.

Glavni grad: Tegusigalpa 1,5 mil.
Veći grad: San Pedro Sula (300.000).

Honduras glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 18 departmana.
Vojska: 1,3% BDP . Aktivni sastav: 16.800.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, tekstilna, prehrambena, duvanska.
Glavni usevi: banane, kafa, pirinač, kokosov orah, duvan, šećema trska.
Rude i minerali: zlato, srebro, bakar, olovo, cink, gvožđe, antimon.
Ostali resursi i proizvodnja: mahagoni, ružino drvo, bor.

Obradiva površina: 15%.
Stočni fond : goveda 2,4 mil.
Radna snaga: 1,3 mil. (62% u poljoprivredi, 20% u uslužnim delatnostima, 9% u proizvodnji).
Nezaposlenost : 15%.
Izvoz : 2,4 mlrd. USD (banane, kafa, plemenito drvo, račići, jastozi, mineralne sirovine).
Uvoz : 3,1 mlrd. USD (mašine, saobraćajna sredstva, metalni i hemijski proizvodi, nafta).
Glavni ekonomski partneri: SAD, karipske države, EU, Japan, zemlje Južne Amerike.

Finansije

Novčana jedinica: lempira (1995: 1 USD = 9 lempira)
Bruto nacionalni dohodak : 11,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.000 USD.
Inflacija: 25% .

Honduras Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Puerto Kortes, La Čeiba.
Drumski saobraćaj: 170.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Tegusigalpa.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 32 osobe.
Radio-aparati: 1 na 2,9 osoba.
Telefoni: 1 na48 osoba.
Dnevna štampa: 39 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 66 god. muškarci, 71 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 34. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 2,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 900 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.586 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 42 .

Obrazovanje

Pismenost : 73%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 504.
Vremenska zona: -6GMT.
Međunarodni aerodrom: Tegusigalpa.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 21°C.

Geografska karta Hondurasa

Zastava Hondurasa

zastava hondurasa

PREPORUČUJEMO