Irska

by Vladimir Ciplic

drzava irska stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 3.619.480
Gustina naseljenosti: 51 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 57%.
Etničke grupe: keltska (većinska), engleska (manjinska).
Glavni jezici: irski (gaelik), engleski (oba službena).
Religija: rimokatolici 93%, anglikanci 3%.

Geografija

Površina: 70.280 km2
Položaj: Ostrvo u Atlantskom okeanu, uz obalu Velike Britanije.
Susedi: Velika Britanija najbliža Sevema Irska na I.

Topografija: Unutrašnjost je pretežno ravničarska, na JZ planinska (najviši vrh Karantuhil 1.041 m). Najveća reka Šanon uliva se u
Atlantik. Irska obala
je razuđena. Irska je bogata jezerima i močvarama, skoro 70% teritorije je travnata površina.
Klima: Atlantska, blaga i vlažna.

Glavni grad: Dablin -1.056.000.
Veći gradovi: Kork (293.000), Galvej (131.500), Limerik
(113.000).

irska glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama republika.
Teritorijalna podela: 26 grofovija.
Vojska: 2% BDP. Aktivni sastav: 13.000.

Privreda

Industrija: prehrambena, ind. piva, tekstilna, hemijska, mašinska, turizam.
Glavni usevi: krompir, žitarice, šećema repa.
Rude i minerali: cink, olovo, srebro, gas, ugalj, barit, bakar, gips.
Ostali resursi i proizvodnja: stoka, hidro-energija.
Obradiva površina: 13%.
Stočni fond: goveda 7 mil., svinje 1,4 mil., ovce 8,9 mil. Ulov ribe: 241.000 mt.
Radna snaga: 1,5 mil. (62% u uslužnim delatnostima, 26%, u proizvodnji i poljoprivredi).
Nezaposlenost: 12%.
Izvoz: 43,4 mlrd. USD (stoka, mlečni proizvodi, mašine, hemikalije, oprema za obradu podataka).
Uvoz: 32,7 mlrd. USD (hrana, stočna hrana, hemijski i petrohemijski proizvodi, mašinska ojJfema, tekstil).
Glavni ekonomski partneri: EU, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: irska funta : 1,65 USD = 1 irska funta)

Bruto nacionalni dohodak: 59,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 16.800 USD.
Inflacija: 1,8%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Dablin, Kork.
Drumski saobraćaj: 1 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Šanon, Dablin, Kork.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 3,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,8 osoba.
Telefoni: 1 na 3,8 osoba.
Dnevna štampa: 186 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 79 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 14. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj: 0,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 255 osoba.
Broj lekara: 1 na 681 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 6.

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, OECD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 353.
Vremenska zona: zimi 0 GMT, leti +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Dablin.
Prosečna temperatura: zimi -1°C, leti 20°C.

Geografska karta Irske

Zastava Irske

zastava irske

PREPORUČUJEMO