Iran

by Vladimir Ciplic

drzava iran stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 68.959.931

Gustina naseljenosti: 42 stanovnika na km2.

Gradsko stanovništvo: 57%.
Etničke grupe: persijska 51%, azerbejdžanska 24%,
Gilaki i Mazandarani 8%.
Glavni jezici: persijski (farsi), azarski, kurdski, arapski.

Religija: islamska (šiiti 95%, suniti 4%).

Geografija

Površina: 1.648.000 km2
Položaj: Između Srednjeg istoka i južne Azije.
Susedi: Turska i Irak na Z; Jermenija, Azerbejdžan i Turkmenistan na S; Avganistan i Pakistan na I.
Topografija: 30% teritorije zahvata prostrana Iranska visoravan, sa planinskim vencima E1 Bursa i Kopedaga (najviši vrh Demavend 5.604 m). Jermenske visije na SZ prelaze u stepe, polupustinje i pustinje na I. Uzane ravnice pored morskih i jezerskih obala. 72% teritorije su polupustinje.
Klima: Suva kontinentalna, suptropska pored Kaspijskog jezera, na planinama planinska.

Glavni grad: Teheran 6,5 mil.
Veći gradovi: Mašad (1,8 mil.), Isfahan (1,1 mil.), Tabriz (1,1 mil.), Širaz (965.000).

iran glavni grad

Državno uređenje

Tip: islamska republika.
Teritorijalna podela: 24 provincije.
Vojska: 15% BDP. Aktivni sastav: 513.000.

Privreda

Industrija: naftna, petrohemijska, tekstilna, cementna, prehrambena, metalska, proizvodnja tepiha.
Glavni usevi: pšenica, pirinač, kukuruz, šećerna repa, pamuk, duvan, masline, čaj, južno voće, urma, vinova loza.
Rude i minerali: nafta, gas, kameni ugalj, gvozdena ruda, hrom, cink, olovo, bakar, antimon, mangan, so.
Ostali resursi i proizvodnja: guma, vuna, svila, kavijar.
Obradiva površina: 10%.
Stočni fond: goveda 6,9 mil., ovce 45 mil.
Ulov ribe: 277.444 mt.
Radna snaga: 15,4 mil. (33% u poljoprivredi, 21% u proizvodnji).
Nezaposlenost: 30%.
Izvoz: 21,3 mlrd. USD (85% nafta i derivati, 10% tepisi, voće, hrana).
Uvoz: 13,3 mlrd. USD (mašine, vojna oprema, hrana, iekovi, tehnologija).
Glavni ekonomski partneri: Japan, Nemačka, Holandija, Velika Britanija, Italija, Španija, Turska, Francuska.

Finansije

Novčana jedinica: rial : 1 USD = 1.747 riala)
Bruto nacionalni dohodak: 343,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.200 USD.
Inflacija: 23%.

Turizam u Iranu

Saobraćaj

Glavna luka: Bandar Abas.
Drumski saobraćaj: 2,2 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: 25 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom Teheran.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 26 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Telefoni: 1 na 16 osoba.
Dnevna štampa: 27 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 66 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 35. Umrlih-(na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 2,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 650 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.000 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 49.

Obrazovanje

Pismenost: 54%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++98.
Vremenska zona: zimi +3.30GMT, leti +4.30GMT. Međunarodni aerodrom: Teheran.
Prosečna temperatura: zimi 0°C, leti +37°C.
Državni praznik: 11. februar.

Ambasada Irana u Srbiji
Beograd, Proleterskih brigada 9,
Tel. 011/3238-782, fax: 3223-899.

Ambasada Srbije u Iranu:
Embassy of the FR of Serbia
Fereshteh-Amir Teimoor Aley No 12, POB 11365-118, Teheran
Tel. (99 9821) 204 4126-8, Tx 214 235, Fax 204 4978.

Geografska karta Irana

Zastava Irana

zastava irana

PREPORUČUJEMO