Irak

by Vladimir Ciplic

drzava irak stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 21.722.287 Gustina naseljenosti: 50 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 70%.
Etničke grupe: Arapi 75%, Kurdi 15%, Turkmeni, Asirci i ostali 5%.
Glavni jezici: arapski (službeni), kurdski.
Religija: islamska 97% (šiiti 60%, suniti 32%), hrišćanska 2%.

Geografija

Površina: 437.072 km2
Položaj: Na Srednjem istoku, zauzima prostor nekadašnje Mesopotamije.
Susedi: Sirija i Jordan na Z; Turska na S; Iran na I; Kuvajt i Saudijska Arabija na J.
Topografija: Prostrana plodna nizija između reka Tigar i Eufrat i Kurdske visije na severu, pretvara se u pustinju na J i JZ. Region Persijskog zaliva je močvaran, a na istoku zemlje su ogranci planine Zagros.

Klima: Suva suptropska, stepsko-pustinjska, u planinama vlažna planinska. 75% teritorije Iraka je pustinja ili polupustinja.

Glavni grad: Bagdad 4.478.000.
Veći gradovi: Mosul (664.000), Irbil (485.000), Kirkuk
(418.000), Basra (406.000).

irak glavni grad

Državno uređenje:
Tip: republika.
Teritorijalna podela: 18 provincija.
Vojska: 75% BDP. Aktivni sastav: 382.000.

Privreda

Industrija: naftna, petrohemijska, tekstilna, cementna, prehrambena.
Glavni usevi: urma (80% svetske proizvodnje), žitarice, pirinač, pamuk, duvan, masline, susam.
Rude i minerali: gas, so, sumpor, olovo, cink, bakar, hrom, mangan, gvozdena i uranova ruda, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte: 100 mlrd. barela; vuna, sirova koža.
Obradiva površina: 12%.
Stočni fond: goveda 1,2 mil., ovce 6 mil.
Ulov ribe: 12.000 mt.
Radna snaga: 4,4 mil. (48% u uslužnim delatnostima, 30% u poljoprivredi, 22% u industriji).
Izvoz: uglavnom nafta.
Uvoz: gotovi proizvodi, hrana, lekovi.
Glavni ekonomski partneri: Francuska, Jordan, Turska, Australija, Vijetnam.

Finansije

Novčana jedinica: irački dinar : 1 USD = 0,3 iračka dinara)
Bruto nacionalni dohodak: 42 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.000 USD.

Irak Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Basra, Um Kasr.

Drumski saobraćaj: 1,1 mil. putničkih i komercijalnih vozila. Civiini vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Bagdad, lokalni aerodromi u Basri, Mosulu i Kirkuku.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 19 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,5 osoba.
Telefoni: 1 na 25 osoba.
Dnevna štampa: 37 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 66 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 44. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 3,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 568 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.922 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 62.

Obrazovanje

Pismenost: 60%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 964.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Bagdad.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 37°C.
Državni praznik: 17. jul.

Ambasada Iraka u Srbiji:
Beograd, Vladete Kovačevića 8,
Tel. 011/652-965, fax: 652-979.

Ambasada Srbije u Iraku:
Embassy of the FR of Serbia
Jadrija Building 16, Zuhar 35, Mahala 923, POB 2061, Baghdad
Tel. (99 9641) 776 7887, 776 0489, Tx 212 277, Fax 717 1069.

Geografska karta Iraka

Zastava Iraka

zastava iraka

PREPORUČUJEMO