Indonezija

by Vladimir Ciplic

drzava indonezija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 212.941.810 Gustina naseljenosti: 112 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 31%.
Etničke grupe: Javanezi 45%, Sundanezi 14%, Madurezi 7,5%, Malajci 7,5%.
Glavni jezici: bahasa indonežanski (službeni), engleski, holandski, javanski.
Religija: islamska 87%, hrišćanska 9%, hindu 2%.

Geografija

Površina: 1.919.440 km2
Položaj: Arhipelag JI od Azije, duž ekvatora.
Susedi: Malezija na S; Papua Nova Gvineja na I.
Topografija: Indonezija obuhvata oko 17.000 pretežno planinskih i vulkanskih ostrva. Najviši vrh Pundžak Džaja (5.030 m).
Ostrvo Java je jedno od najgušće naseljenih područja sveta: 1.500 stanovnika na jednoj kvadratnoj milji. Većinu ostrva čine vulkanske planine i visije i tropske ravnice u priobalju.

Klima: Ekvatorijalna, tropsko-monsunska.

Glavni grad: Džakarta 11,5 mil.
Veći gradovi: Surabaja (2.421.000), Bandung (2.027.000), Medan (1.686.000), Semarang (1.005.000).

indonezija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 24 provincije.
Vojska: 1,5% BDP. Aktivni sastav: 276.000.

Privreda

Industrija: nafte i gasa, cma metalurgija, brodogradnja, tekstilna, prehrambena, mašinska, drvna, cementna, ind. đubriva; turizam.
Glavni usevi: pirinač, kakao, šećema trska, kikiriki.
Rude i minerali: nafta, gas, kalaj, bakar, nikl, mangan, boksit, ugalj, srebro, zlato, dijamanti.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija, kaučuk.

Obradiva površina: 10%.
Stočni fond: goveda 11 mil., ovce 5,9 mil.
Ulov ribe: 3,3 mil. mt.
Radna snaga: 67 mil. (55% u poljoprivredi, 10% u proizvodnji).
Nezaposlenost: 3%.
Izvoz: 49,8 mlrd. USD (petrolej, gas, drvo, kafa, tekstil, guma).
Uvoz: 42,9 mlrd. USD (hemijski proizvodi, mašine, gotovi proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Japan, SAD, Singapur, Nemačka.

Finansije

Novčana jedinica: rupi : 1 USD = 2.236 rupija)
Bruto nacionalni dohodak: 779,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.770 USD.
Inflacija: 7%.

Turizam u Indoneziji

Saobraćaj

Glavne luke: Džakarta, Surabaja, Medan, Palembang, Semarang.
Drumski saobraćaj: 3,6 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: 126 aerodroma sa redovnim linijama.

Glavni međunarodni aerodromi: Džakarta, Medan (na Sumatri), Denpasar (na Baliju).

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 17 osoba.
Radio-aparati: 1 na 8 osoba.
Telefoni: 1 na 114 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 59 god. muškarci, 63 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 24. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.643 osobe.
Broj lekara: 1 na 6.861 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 59.

Obrazovanje

Pismenost: 84%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ASEAN, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 62.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Džakarta, Denpasar.
Prosečna temperatura: zimi 23°C, leti 31°C (Džakarta).
Državni praznik: 17. avgust.

Ambasada Indonezije u Srbiji:
Beograd, Bulevar mira 18,
Tel. 011/662-122, fax: 665-995.

Ambasada Srbije u Indoneziji:
Embassy of the FR of Serbia
Jalan Cokroaminoto No. 109, JAKARTA Pusat
Tel. (99 6221) 314 3560, 314 3593, 314 3673, Tx 69 139, Fax
314 3613.

Geografska karta Indonezije

Zastava Indonezije

zastava indonezije

PREPORUČUJEMO