Indija

by Vladimir Ciplic

drzava Indija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 984.003.683

Gustina naseljenosti: 309 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 26%.
Etničke grupe: indo-arijevske 72%, dravidske 25%, mongolske 3%.
Glavni jezici: hindu i engleski (oba službena), bengali, gujarati, kašmiri, malajalam, marati, orija, punjabi, tamil, urdu, sanskrit, sinthi.
Religija: hinduistička 82%, islamska 11%, hrišćanska 2,5%. Geografija
Površina: 3.287.590 km2
Položaj: U južnoj Aziji, na pretežnom delu indijskog potkontinenta.
Susedi: Pakistan na Z; Kina, Nepal i Butan na S; Mijanmar i Bangladeš na I.
Topografija: Na severu planine Himalaji, najviši vrh Nanda Devi (7817 m), plodna Hindustanska nizija u slivu reka Ganga i Bramaputre. Njihova delta je najveća na svetu (80.000 km ). U podnožju, na jugu, ravnica Ganga je plodna i jedna od najgušće naseljenih regiona sveta. 25% Indije je pod šumama. U sastavu Indije su i grupe ostrva Lakadivi u Arapskom moru i Andamas i Nikobars u Bengalskom zalivu.

Klima: Preovlađuje tropsko-monsunska na jugu (julska temperatura i do 35°C), pustinjska u Radžastanu. Pretežno planinsko-arktička (vrlo hladne i oštre zime na himalajskom severu). U Asamu, u SI Indiji, je najveća godišnja količina padavina u svetu.

Glavni grad: Nju Delhi 10.298.000 (1996).
Veći gradovi: Bombaj (15.725.000), Kalkuta (12.118.000), Madras (5.361.500), Ahmedabad (4.775.670), Bangalor
(4.807.000).

indija glavni grad

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 25 federalnih država, 7 ujedinjenih teritorija.
Vojska: 2,4% BDP (1994). Aktivni sastav: 1,3 mil.

Privreda

Industrija: teška: crna i obojena metalurgija, brodogradnja, mašinska, naftna, automobilska, avionska, železnička, elektronska, hemijska, tekstilna, kožna, prehrambena, duvanska, gumarska, filmska, nuklearna, satelitska; turizam.
Glavni usevi: po proizvodnji pirinča, pšenice, banana, kikirikija, pamuka, duvana i čaja Indija zauzima prvo ili drugo mesto u svetu; krompir, susam, kafa, kaučuk, agrumi, ananas, kokos, začini, soja, laneno seme, ricinusovo seme, mak.
Rude i minerali: kameni ugalj (rezerve 122 mlrd. tona), rude gvožđa, mangana, boksita, prirodnog gasa, urana, hromita, magnezita, bakra, olova, cinka, zlata, srebra, volframa, vanadijuma, nikla, kobalta, dijamanata, liskuna.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, šume.
Obradiva površina: 56%.
Stočni fond: goveda 193 mil. (najviše u svetu), ovce 44 mil., koze 72 mil., svinja 10 mil.
Ulov ribe: 4 mil. mt.
Radna snaga: 370 mil. (65% u poljoprivredi).
Izvoz: 30,5 mlrd. USD (drago kamenje, nakit, odeća, mašinski proizvodi, koža, pamuk, mineralne sirovine, gotovi proizvodi).
Uvoz: 34,5 mlrd. USD (nafta, petrohemijski proizvodi, đubrivo, hemikalije, mašine, neobrađeno drago kamenje).

Glavni ekonomski partneri: ZND, Nemačka, Italija, Belgija.

Finansije

Novčanajedinica: rupi: 1 USD = 31,4 rupija)
Bruto nacionalni dohodak: 1.538 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.600 USD.
Inflacija: 10,3%

Turizam u Indiji

Saobraćaj

Glavne luke: Bombaj, Kalkuta, Madras, Višapanatnam, Kočin, Kandla.
Drumski saobraćaj: 5,2 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 95 aerodroma sa redovnim linijama; glavni međunarodni aerodromi: Nju Delhi, Bombaj, Kalkuta, Madras.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 45 osoba.
Radio-aparati: 1 na 16 osoba.
Telefoni: 1 na 131 osobu.
Dnevna štampa: 21 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 58 god. muškarci, 60 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 28. Umrlih (na 1000 st.): 10. Prirodni priraštaj: 1,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.357 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.189 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 63 (1998).

Obrazovanje

Pismenost: 52%.
Obavezno školovanje do 14. godine života.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++91.
Vremenska zona: +5.30GMT.
Međunarodni aerodromi: Nju Delhi, Bombaj, Kalkuta, Madras.

Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 29°C (za Bombaj).

Državni praznik: 15. avgust.

Ambasada Indije u Srbiji:
Beograd, Vase Pelagića 30,
Tel. 011/644-641, fax: 688-822.

Ambasada Srbije u Indiji:
Embassy of the FR of Serbia
3/50 G. Niti Marg Chanakyapuri, IND-110021 New Delhi
Tel. (99 9111) 687 3661, 607 2073, Tx 72 365, Fax 688 5535.

Geografska karta Indije

Zastava Indije

zastava indije

PREPORUČUJEMO