Izrael

by Vladimir Ciplic

drzava izrael stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 5.643.966

Gustina naseljenosti: 272 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 90%.
Etničke grupe: jevrejska 82%, nejevrejska (uglavnom arapska) 18%.
Glavni jezici: hebrejski, arapski (oba službena), engleski. Religija: jevrejska 82%, islamska 14%, hrišćanska 2%.

Geografija

Površina: 20.770 km2
Položaj: Na istočnoj obali Sredozemnog mora, sa izlaskom na sevemu obalu Crvenog mora i Mrtvo more.
Susedi: Liban na S; Sirija i Jordan na I; Egipat na Z.

Topografija: Uzana ravnica u primorju je plodna i dobro navodnjena. U središtu su krečnjačke visoravni Judeje i Galileje sa najvišim vrhom Merou vl208 m), koje se na istoku strniu spuštaju u kanjon Jordana i obuhvata jezero Tiberijas (Galilejsko more) i Mrtvo more, koje je 400 m ispod nivoa mora (najniža tačka na površini zemlje). Polupustinjski trouglasti region Negev pruža se južno od Biršebe do rta u gomjem delu Akabskog zaliva.

Klima: Sredozemna u primorju, izmenjena u planinskim predelima na istoku; suva suptropska u basenu Jordana i Mrtvog mora, a u Negevu pustinjska.

Glavni građ: Jerusalim 550.500 ; (Najveći broj zemalja drži svoje ambasade u Tel Avivu.)

Veći gradovi: Tel Aviv (355.900), Haifa (250.000).

Izrael glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 6 oblasti.
Vojska: 10% BDP . Aktivni sastav: 172.000.

Privreda

Industrija: prehrambena, obrada dijamanata (50% svetske trgovine najveći izvoznik), ind. odeće i tekstila, hemijska, metalska, ind. transportne i elektronske operme.
Glavni usevi: južno voće, povrće, masline, pšenica, ječam, duvan, pamuk.
Rude i minerali: sumpor, bakar, fosfati, potaša, brom.
Ostali resursi i proizvodnja: riba.
Obradiva površina: 17%.
Stočni fond : goveda 349.000, ovce 360.000.
Ulov ribe : 19.200 mt.
Radna snaga : 2,2 mil. (29% uslužne delatnosti, 22% u industriji, 14% u trgovini i 10% u bankarstvu).
Nezaposlenost : 6,5%.
Izvoz : 20,3 mlrd. USD (brušeni dijamanti, agrumi i dr. voće, odeća, tekstil, prehrambeni proizvodi, elektronski uređaji, oružje, đubrivo i hemijski proizvodi).
Uvoz : 28,3 mlrd. USD (neobrađeni dijamanti, hemikalije, nafta, mašine, gvožđe, čelik, žitarice, automobili, brodovi, vazduhoplovi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Velika Britanija, Japan. Finansije:
Novčana jedinica: šekel (1995: 1 USD = 3 šekela)
Bruto nacionalni dohodak : 85,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 16.400 USD.
Inflacija: 11,3% .

Izrael turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Haifa, Ašdod, Ejlat.
Drumski saobraćaj: 1,2 mil. putničkih i komercijalnih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 7 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na4,l osobu.
Radio-aparati: 1 na 2,2 osobe.
Telefoni: 1 na 2 osobe.
Dnevna štampa: 261 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 76 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 20. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,9%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 177 osoba.
Broj lekara: 1 na 345 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 8 .

Obrazovanje

Pismenost : 92%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 972.
Vremenska zona: zimi +2GMT, leti +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Tel Aviv.
Prosečna temperatura: zimi 13°C, leti 31°C.
Državni praznik: 24. april.

Ambasada Izraela u Srbiji:
Beograd, hotel “Beograd-Intercontinental”
Tel. 011/132-991, fax: 2223-959.

Ambasada Srbije u Izraelu:
Embassy of the FR of Serbia
8, Shaul Hamelech Boulevard, 64776 Tel Aviv
Tel. (99 9723) 683 8412, 693 8410, (K) 693 8412, Fax 693
8411.

Geografska karta Izraela

Zastava Izraela

zastava izraela

PREPORUČUJEMO