Litvanija

by Vladimir Ciplic

drzava litvanija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 3.600.158

Gustina naseljenosti: 55 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 68%.
Etničke grupe: Litvanci 80%, Rusi 9%, Poljaci 7%.
Glavni jezici: litvanski (službeni), ruski, poljski.
Religija: rimokatolička 85%, pravoslavna 9%.

Geografija

Površina: 65.200 km2
Položaj: U SI Evropi, na obali Baltičkog mora.
Susedi: Letonija na S; Belorusija na I i J; Poljska i Rusija na Z.

Topografija: Pretežno ravničarska zemlja sa mnoštvo reka, jezera, močvara i šuma. Glavna reka Njemen.
Klima: Baltičko-kontinentalna.

Glavni grad: Viljnus 590.000.
Veći gradovi: Kaunas (430.000), Klaipeda (207.000).

litvanija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 44 oblasti.
Vojska: 5,5% BDP. Aktivni sastav: 8.900.

Privreda

Industrija: metalo-prerađivačka, mašinska, ind. el. motora, TV prijemnika, bele tehnike, kompjutera i precizne elektronike, brodogradnja, ind. poljoprivrednih mašina i traktora, elektrohemijska, naftno-prerađivačka, tekstilna, drvna, ind. papira, prehrambena, ind. mleka i ml. proizvoda.
Glavni usevi: raž, ječam, ovas, pšenica, krompir, šećerna repa, lan.
Rude i minerali: kvarc, gips, dolomit, treset, krečnjak.
Ostali resursi i proizvodnja: mineralne vode, ćilibar sa Baltičkog mora.
Obradiva površina: 50%.
Stočni fond: goveda 1,7 mil., svinje 1,4 mil.
Radna snaga: 1,8 mil. (18% u poljoprivredi i šumarstvu, 42% u industriji i građevinarstvu).
Izvoz:
3,3 mlrd. USD (tekstil, hemijski proizvodi, mineralni proizvodi, mašinski i električni proizvodi i oprema).
Uvoz: 4,56 mlrd. USD (nafta, gas, mašine, elektronska i transportna oprema, metali, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: zemlje ZND, EU.

Finansije

Novčana jedinica: litas (1994: 1 USD = 4 litasa).
Bruto nacionalni dohodak: 14,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.870 USD.
Inflacija: 13%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Klajpeda.
Drumski saobraćaj 660.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Viljnus.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 2,6 osoba.
Telefoni: 1 na 4,3 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 76 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 11. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj:: -0,4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 85 osoba.
Broj lekara:
1 na 274 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 15.

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 370.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Viljnus.
Prosečna temperatura: zimi -4°C, leti 20°C.

Geografska karta Litvanije

Zastava Litvanije

zastava litvanije

PREPORUČUJEMO