Libija

by Vladimir Ciplic

drzava libija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 5.690.727

Gustina naseljenosti: 3 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 85%.
Etničke grupe: arapsko-berberska 97%, Grci, Maltežani, Italijani, Egipćani.
Glavni jezici: arapski (službeni), italijanski, engleski.
Religija: islamska.

Geografija

Površina: 1.759.540 km2
Položaj: Na sredozemnoj obali seveme Afrike.
Susedi: Tunis i Alžir na Z; Niger i Čad na J; Sudan i Egipat na I.
Topografija: Pod pustinjom 92% teritorije (Sahara); na J planine (najviši vrh Tibesti 2286 m). Uz sredozemnu obalu uzana i pretežno plodna primorska ravnica.
Klima: U primorju sredozemna, u unutrašnjosti vruća, suva, pustinjska.

Glavni grad: Tripoli 600.000.
Veći gradovi: Bengazi (450.000), Misurata.

libija glavni grad

Državno uređenje

Tip: islamska arapska socijalistička narodna država.

Teritorijalna podela: 25 opština.
Vojska: 15% BDP. Aktivni sastav: 15.000.

Privreda

Industrija: naftna i petrohemijska, građevinarska, metaloprerađivačka, mašinska, tekstilna, prehrambena.
Glavni usevi: masline, vinova loza, urme, pomorandže, badem, smokve, kikiriki, žitarice, duvan.
Rude i minerali: nafta, tečni gas, gvožđe, bakar, kalaj, mangan, boksit, fosfati, uran.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte: 22,8 mlrd. barela.
Obradiva površina: 1,5%.
Stočni fond: goveda 5,6 mil., koze 1,3 mil.
Radna snaga: 1 mil., uključujući 300.000 stranih radnika (18% u poljoprivredi, 31% u industriji, 27% u uslužnim delatnostima, 24% u javnim službama).
Izvoz: 8,4 mlrd. USD (nafta, gas, kikiriki, biljna ulja, koža).
Uvoz: 7,3 mlrd. USD (mašine, hrana, industrijska i saobraćajna oprema).

Glavni ekonomski partneri: Italija, Nemačka, Velika Britanija, Francuska, Španija, Japan, Turska, Rusija.

Finansije

Novčana jedinica: libijski dinar : 3 USD = 1 libijski dinar)
Bruto nacionalni dohodak: 34,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 6.570 USD.
Inflacija: 25%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Tripoli, Bengazi.
Drumski saobraćaj 780.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj med. aerodrom Tripoli.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 10 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Dnevna štampa: 8 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 62 god. muškarci, 67 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 44. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj:: 3,7%.
Broj lekara: 1 na 956 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 56.

Obrazovanje

Pismenost: 64%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga, OAJ, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 218.
Vremenska zona: +1/+2GMT.
Međunarodni aerodrom: Tripoli.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 30°C.
Državni praznik: 1. septembar.

Ambasada Libije u Srbiji:
Beograd, Generala Ždanova 42,
Tel. 011/644-782, fax: 2351-522.

Ambasada Srbije u Libiji:
Embassy of the FR of Serbia
Sh. Turkiya 14-16, P O B 1087, Tripoli
Tel. (99 21821) 34 114, 33 392, 35 404, Tx 20705, Fax 34 114.

Geografska karta Libije

Zastava Libije

zastava libije

PREPORUČUJEMO