Liberija

by Vladimir Ciplic

drzava liberija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.771.901.
Gustina naseljenosti: 25 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 44%.
Etničke grupe: afrička plemena 95% (Kpele, Basa, Gio, Kru, Grebo, Mano), 5% potomci američkih cmaca robova.
Glavni jezik: engleski (službeni).
Religija: urođenička verovanja 70%, islamska 20%, hrišćanska 10%.

Geografija

Površina: 111.370 km2

Položaj: Na obali zapadne Afrike.
Susedi: Sijera Leone na Z; Gvineja na S; Obala Slonovače na I.

Topograflja: U primorju ravničarsko-močvama zemlja, u unutrašnjosti planinska. Najviši vrh Nimba (1854 m). Glavne reke Mano i Kavala. Oko 30% teritorije je pod tropskim šumama.

Klima: Tropska i ekvatorijalna.

Glavni grad: Monrovija -1 mil.
Veći gradovi: Robertsport (Robertsfild), Grinvil.

liberija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 13 okruga.
Vojska: 4,4% BDP.

Privreda

Industrija: pomorska plovidba (pod liberijskom zastavom plovi najveći broj stranih brodova u svetu), rudarska, prehrambenoprerađivačka, građevinarstvo.
Glavni usevi: kaučuk (jedan od najvećih proizvođača u svetu), kafa, kakao, banane, agrumi, ananas, pirinač, šećema trska, palmino ulje, kikiriki, manioka.
Rude i minerali: gvozdena ruda, dijamanti, zlato, boksit, olovo, kalaj, mangan, grafit.
Ostali resursi i proizvodnja:
tropsko drvo, kaučuk.
Obradiva površina: 1%.
Ulov ribe: 10.000 mt.
Radna snaga: 0,5 mil. (70% u poljoprivredi, 5% u industriji, rudarstvu i trgovini, 10% u uslužnim delatnostima).

Nezaposlenost: 50%.
Izvoz: 667 mil. USD (gvozdena ruda, kaučuk, drvo, kafa, dijamanti).
Uvoz: 5,8 mlrd. USD (rudarske mašine, mašinska i saobraćajna oprema, petrohemijski proizvodi, hrana).

Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Japan, Kina.

Finansije

Novčana jedinica: Iiberijski dolar : 1 USD = 1 lib. dolar)

Bruto nacionalni dohodak: 2,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.100 USD.
Inflacija: 50%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Monrovija, Grinvil, Buhanan.
Drumski saobraćaj 40.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Robertsfild.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 53 osobe.
Radio-aparati: 1 na 3,9 osoba.
Telefoni: 1 na 252 osobe.
Dnevna štampa: 14 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 56 god. muškarci, 61 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 42. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj:: 3%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 103.

Obrazovanje

Pismenost: 40%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 231.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Robertsfild.
Prosečna temperatura: zimi 23°C, leti 30°C.

Geografska karta Liberije

Zastava Liberije

zastava liberije

PREPORUČUJEMO