Liban

by Vladimir Ciplic

drzava liban stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 3.505.794

Gustina naseljenosti: 337 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 86%.
Etničke grupe: Arapi 95%, Jermeni 4%.
Glavni jezici: arapski (službeni), francuski, engleski.
Religija: islamska 60%, hrišćanska 40%.

Geograflja

Površina: 10.400 km2
Položaj: Na jugoistočnoj obali Mediterana.
Susedi: Sirija na I; Izrael na J.
Topografija: U primorju ravničarska, na S i J planinska, u središtu dolina Beka. Najviši vrh Mont Liban (3083 m). Glavne reke Jordan, Leont i Oront. Pod četinarima 7% teritorije (libanski kedar, bor, hrast, jela).
Klima: U primorju mediteranska, na planinama umerenokontinentalna (zimi su vrhovi pod snegom).

Glavni grad: Bejrut 1,1 mil..
Veći gradovi:
Tripoli (240.000), Sidon (100.000).

Liban glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 5 guvemerata.
Vojska: 4,4% BDP. Aktivni sastav: 44.300.

Privreda

Industrija: tekstilna, prehrambena, duvanska, kožarska, drvna, cementna, farmaceutska, kozmetička, naftna.
Glavni usevi: južno voće, masline, grožđe, banane, smokve, kikiriki, pšenica, šećema repa, duvan.
Rude i minerali: gvozdena ruda, bakar, lignit, asfalt.
Ostali resursi i proizvodnja: so, plemeniti metali.
Obradiva površina: 21%.
Stočni fond: koze 450.000, ovce 250.000.
Radna snaga: 1 mil. (2 mil. sa stranim radnicima) (20% u poljoprivredi, 60% u industriji).
Nezaposlenost: 20%.
Izvoz: 1 mlrd. USD (voće, povrće, tekstil, maslinovo ulje, plemeniti metali i drago kamenje, hemijski i metalni proizvodi).
Uvoz: 7 mlrd. USD (roba široke potrošnje, mašinska i transportna oprema, petrohemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, arapske zemlje.

Finansije

Novčana jedinica: libanska funta : 1 USD = 1,62 fiinte)

Bruto nacionalni dohodak: 13 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.400 USD.
Inflacija: 10%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Bejrut, Tripoli, Sidon.
Drumski saobraćaj350.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Bejrut.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,6 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,3 osobe.
Telefoni: 1 na 8,3 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 72 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 23. Urnrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj:: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 263 osobe.
Broj lekara: 1 na 407 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 31.

Obrazovanje

Pismenost: 80%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 961.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Bejrut.
Prosečna temperatura: zimi 11°C, leti 32°C (Bejrut).
Državni praznik: 22. novembar.

Ambasada Libana u Srbiji:
Beograd, Vase Pelagića 38,
Tel. 011/651-290, 650-638.

Ambasada Srbije u Libanu:
Ambassade de la RF de Serbia
Rue Khalil Bacha, Arts et Metier, Imm. Daouk, B P 742, Beyrouth
Tel. (99 9611)866-552.

Geografska karta Libana

Zastava Libana

zastava libana

PREPORUČUJEMO