Madjarska

by Vladimir Ciplic

drzava madjarska stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 10.208.127

Gustina naseljenosti: 111 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 63%.
Etničke grupe: Mađari 90%, Romi 4%, Nemci 2,6%, Srbi 2%, Slovaci 0,8%, Rumuni 0,7%.
Glavni jezik: mađarski.
Religija: rimokatolička 67%, protestantska 25%.

Geografija

Površina: 93.030 km2
Položaj: U JI delu centralne Evrope, u panonskom basenu, bez izlaza na more.
Susedi: Slovačka i Ukrajina na S; Austrija na Z; Slovenija, Hrvatska i Srbija na J; Rumunija na I.
Topografija: Pretežno nizija, dve trećine teritorije je niže od 200 m. U centralnom delu panonskog basena nalaze se planine
Matra (1015 m), Bakonjska Gora, Meček i dr. Reka Dunav čini granicu sa Slovačkom na SZ, koja dalje teče ka jugu kroz sredinu zemlje.
Klima: Kontinentalna.

Glavni grad: Budimpešta 2.008.546.
Veći gradovi: Debrecin (210.000), Miškolc (182.000), Segedin
(169.000), Pečuj (163.000).

madjarska glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 38 okruga i glavni grad.
Vojska: 3,5% BDP. Aktivni sastav: 74.500.

Privreda

Industrija: gvožđa i čelika, hemijska, farmaceutska, tekstilna, ind. transportne opreme, automobilska, komunikaciona oprema, mlinarska ind., destilacija, ind. mleka i ml. proizvoda.

Glavni usevi: kukuruz, pšenica, suncokret, krompir, šećema repa.
Rude i minerali: boksit, ugalj, prirodni gas.
Ostali resursi i proizvodnja: stoka, el. energija.
Obradiva površina: 51%.
Stočni fond: goveda 1 mil., svinje 5 mil., ovce 1,3 mil.

Radna snaga: 6,2 mil. (16% u poljoprivredi, 34,7% u industriji, 59% u uslužnim delatnostima, trgovini i državnim službama).
Nezaposlenost: 11%.
Izvoz: 14,2 mlrd. USD (sirovine, poluproizvodi, hemikalije, mašine i saobraćajna sredstva, hrana i poljoprivredni proizvodi, gorivo, energija, gvožđe, čelik).

Uvoz: 16,8 mlrd. USD (nafta, gas, ugalj, sirovine, poluproizvodi, mašine).
Glavni ekonomski partneri: zemlje EU i Istočne Evrope, Rusija.

Finansije

Novčanajedinica: forinta : 1 USD= 121 forinta
Bruto nacionalni dohodak: 74,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 7.500 USD.
Inflacija: 20%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 2,4 mil. putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Budimpešta.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 5 osoba.
Dnevna štampa: 266 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 68 god. muškarci, 76 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 11. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj:: -0,23%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 101 osobu.
Broj lekara: 1 na 252 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih):
9.

Obrazovanje

Pismenost: 98%.
Obavezno školovanje do 16. godine života.

Članstvo u međunarodnim organizacijama UN i EU.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 36.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Budimpešta.
Prosečna temperatura: zimi -4°C, leti +28°C.
Državni praznik: 15 mart.

Ambasada Mađarske u Srbiji:
Beograd, Proleterskih brigada 72.
Tel. 011/4440-472, fax: 4445-708.

Ambasada Srbije u Mađarskoj:
Ambassade de la RF de Serbia
Dozsa Gyorgy ut 92/b, H-1068, Budapest,
Tel. (99 361) 342 0566, 322 9838, (K) 322 1436-7, Tx 225 117, Fax 322 1438.

Geografska karta Madjarske

Zastava Madjarske

zastava madjarske

PREPORUČUJEMO