Makedonija

by Vladimir Ciplic

drzava mekedonija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 2.009.387
Gustina naseljenosti: 78 stanovnika na km’.
Gradsko stanovništvo: 58%.
Etničke grupe: makedonska 65%, albanska 22%, turska 4%, srpska 2%, Romi 3%.
Glavni jezici: makedonski (službeni), albanski, turski, srpski.

Religija: pravoslavna 67%, islamska 30%.

Geografija

Površina: 25.333 km2
Položaj: Najugu Balkanskog poluostrva, u JI Evropi.
Susedi: Jugoslavija na S; Bugarska na I; Grčka na J; Albanija na I.
Topografija: Planinsko-kotlinska; pretežno Rodopske, u zapadnom delu Šarsko-pindske planine. Reka Vardar teče sredinom zemlje ka jugu.
Klima: Umereno-kontinentalna, u dolinama Vardara, Strume i Meste sredozemna.

Glavni grad: Skoplje 444.229.
Veći gradovi: Tetovo (181.000), Bitolj (84.000), Prilep
(70.000), Kumanovo (68.000).

makedonija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 34 okruga.
Vojska: aktivni sastav: 10.400.

Privreda

Industrija: rudarstvo, tekstilna, duvanska i drvna ind.
Glavni usevi: pirinač, pšenica, pamuk, duvan, agrumi, povrće, kukuruz.
Rude i minerali: hrom, olovo, cink, bakar, gvozdena ruda, mangan, nikl, ugalj, magnezit, azbest.
Radna snaga: 600.000 (40% u zanatstvu i rudarstvu).

Nezaposlenost: 38%.
Izvoz: 900 mil. USD (zanatski proizvodi, mašine, transportna oprema, piće, duvan).
Uvoz: 1,4 mlrd. USD (gorivo i mazivo, mašine, transportna oprema).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, Srbija, Albanija, Bugarska, bivše jugoslovenske republike, Grčka.

Finansije

Novčana jedinica: denar(1994: 1 USD = 82 denara)
Bruto nacionalni dohodak: 2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1960 USD.
Inflacija: 5%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 303.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Skoplje.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,2 osobe.
Radio-aparati: 1 na 4,5 osoba.
Telefoni: 1 na 5,7 osoba.
Dnevna štampa: 26 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 69 god. muškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 16. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 0,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 171 osobu.
Broj lekara: 1 na 464 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 20.

Obrazovanje

Pismenost: 89%.

Obavezno školovanje do 15. godine života.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Medunarodni pozivni broj:++389.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.

Međunarodni aerodrom: Skoplje.
Prosečna temperatura: zimi °C, leti °C.
Državni praznik: 2. avgust.

Ambasada Makedonije u Srbiji:
Beograd, Gospodar Jevremova 34.
Tel. 011/633-348, fax: 182-287.

Ambasada Srbije u Makedoniji:
Bunjakovac, Partizanskih odreda 14-15/11, Skoplje Tel. (99 38991) 362 697, 361 845.

Geografska karta Makedonije

Zastava Makedonije

zastava makedonije

PREPORUČUJEMO