Malavi

by Vladimir Ciplic

drzava malavi stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 9.840.474

Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 17%.
Etničke grupe: ČevaNjanja, Lomve, ostala Bantu plemena.

Glavni jezici: engleski, čičeva (oba službena).
Religija: hrišćanska 75%, islamska 20%.

Geografija

Površina: 118.484 km2
Položaj: U JI Africi, zapadno i južno od jezera Malavi, bez izlaza na more.
Susedi: Zambija na Z; Mozambik na JI; Tanzanija na S.

Topografija: Visoravni i planine između 1000 i 1500 m prostiru se uzduž čitave zemlje (vrh Mlandže -3000 m), paralelno sa velikom dolinom. Malavi se pruža pravcem S-J pored jezera Malavi (jezero Njasa); veći deo tog jezera mu pripada.

Klima: Tropsko-monsunska.

Glavni grad: Lilongve 260.000.
Veći grad: Blentajr (399.000).

malavi glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 24 okruga.
Vojska: 1,1% BDP. Aktivni sastav: 10.400.

Privreda

Industrija: prehrambena, duvanska, ind. cementa, šumarstvo, proizvodnja robe široke potrošnje.
Glavni usevi: duvan, čaj, kukuruz, pamuk, šećerna trska, kafa, krompir.
Rude i minerali: krečnjak, uranijum, boksit, ugalj.
Ostali resursi i proizvodnja: riba.
Obradiva površina: 25%.
Ulov ribe: 63.000 mt.
Radna snaga: 3,5 mil. (43% u poljoprivredi, 25% u industriji i trgovini, 15% u uslužnim delatnostima, nadničari 14%).
Izvoz: 431 mil. USD (duvan, šećer, čaj, kafa, kikiriki). Uvoz: 348 mil. USD (transportna oprema, hrana, roba široke potrošnje,
nafta).
Glavni ekonomski partneri: Velika Britanija, SAD, Japan, Nemačka, Južnoafrička Republika, Zambija, Zimbabve, zemlje KOMONVELT-a.

Finansije

Novčana jedinica: kvača : 1 USD = 15,30 kvača)
Bruto nacionalni dohodak: 7,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 800 USD.
Inflacija: 83%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 33.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj aerodromi Lilongve i Blentajr.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 9,7 osoba.
Telefoni: 1 na 180 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 45 god. muškarci, 46 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 40. Umrlih (na 1000 st.): 24.
Prirodni priraštaj:: 1,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 627 osoba.
Broj lekara: 1 na 27.094 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 134.

Obrazovanje

Pismenost: 49%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 265.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Lilongve.
Prosečna temperatura: zimi 27°C, leti 18°C.

Geografska karta Malavija

Zastava Malavija

zastava malavija

PREPORUČUJEMO