Brazil

by Vladimir Ciplic

drzava brazil stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 169.806.557 Gustina naseljenosti: 20 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 77%.
Etničke grupe: Portugalci, Nemci, Italijani i Španci 55%, melezi 38%, Afrikanci 6%.
Glavni jezici: portugalski (zvanični), španski, engleski, francuski.
Religija: rimokatolička 90%.

Geografija

Površina: 8.511.965 km2
Položaj: Zauzima istočnu polovinu Južne Amerike.
Susedi: Francuska Gvajana, Surinam, Gvajana i Venecuela na S; Kolumbija, Peru, Bolivija, Paragvaj i Argentina na Z; Urugvaj na J.
Topografija: Brazil pokriva skoro polovinu Južne Amerike, proteže se na preko 11.000 km duž atlanske obale. Na severu je gusti šumoviti amazonski basen, koji pokriva polovinu zemlje. Južni region čini mreža pritoka reke Amazon, plodno i naseljeno zemljište, na kome je smešteno 80% poljoprivredne i industrijske proizvodnje.
Klima: Pretežno tropska i ekvatorijalna sa većim padavinama. U JI suptropska i umerena.

Glavni grad: Brazilija 2,5 mil. .
Veći gradovi: Sao Paolo (16.790.000), Rio de Žaneiro
(10.260.000), Porto Alegre (3 mil.), Recife (3 mil.), Salvador (2,6 mil.), Belohorizonte (2,6 mil.).

Brazil glavni grad

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 26 saveznih država.
Vojska: 1,3% BDP . Aktivni sastav: 336.800.

Privreda

Industrija: čelična, hemijska, petrohemijska, mašinska, automobilska.
Glavni usevi: kafa (najveći proizvođač), pamuk, soja, šećer, kakao, pirinač, kukuruz, voće.
Rude i minerali: gvožđe, mangan, fosfati, uranijum, zlato, nikl, kafaj.
Ostali resursi i proizvodnja: nafta, boksit.
Rezerve sirove nafte : 3,6 mlrd. barela.
Obradiva površina: 7%.
Stočni fond : goveda 153 mil., ovce 19,5 mil., svinje 33 mil.
Ulov ribe : 800.000 mt.
Radna snaga: 57 mil. (31% u poljoprivredi, 42% u javnim i uslužnim delatnostima, 27% u industriji).
Nezaposlenost : 5,2%.
Izvoz : 47,7 mil. USD (kafa, gvozdena ruda, soja, šećer, meso, transportna oprema, obuća, pomorandže).
Uvoz : 53,3 mil. USD (nafta, hemijska i tehnička oprema, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Japan, zemlje Južne Amerike i Bliskog istoka.

Finansije

Novčana jedinica: real (1995: 1 USD = 0,91 reala)
Bruto nacionalni dohodak : 1,02 triliona USD.
Prihod po glavi stanovnika: 6.300 USD.
Inflacija: 10% .

Brazil turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Santos, Rio de Žaneiro, Vitorija, Salvador, Rio Grande, Resife, Sao Paolo.
Drumski saobraćaj: 14,4 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 110 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,2 osobe.
Radio-aparati: 1 na 2,6 osoba.
Telefoni: 1 na 11 osoba.
Dnevna štampa: 54 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 64 god. muškarci, 69 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 21. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 1,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 270 osoba.
Broj lekara: 1 na 848 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 37 . Obrazovanje:
Pismenost : 81%.

Članstvo u međunarodnim organizaeijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 54.
Vremenska zona: zimi -3GMT, leti -2GMT (istočni Brazil).

Međunarodni aerodromi: Rio de Žaneiro, Sao Paolo.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 30°C (Rio de Žaneiro). Državni praznik: 7. septembar.

Ambasada Brazila u Srbiji:
Beograd, Proleterskih brigada 14,
Tel. 011/323-9781, fax: 322-0653.

Ambasada Srbije u Brazilu:
Exbaixada da RF da Iugoslavia
SES Avenida das Nacoes, Q 803, Lote 15, Cep 70409-900 Brasilia, D.F.
Tel. (99 5561) 223 7272, 223 6222, 227 721, Tx 612 053, Fax 223 8462.

Geografska karta Brazila

Zastava Brazila

zastava brazila

PREPORUČUJEMO