Čile

by Vladimir Ciplic

drzava cile stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 14.787.781 Gustina naseljenosti: 20 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 85%.
Etničke grupe: Evropljani i Evro-Indijanci 95%, Indijanci 3%. Glavni jezik: španski.
Religija: rimokatolička 89%, protestantska 11%.

Geografija

Površina: 756.950 km2
Položaj: Zemlja zauzima zapadnu obalu na jugu Južne Amerike.
Susedi: Peru na S; Bolivija na SI; Argentina na I.
Topografija: Obala na S je pretežno strma i stenovita, s malim brojem zaliva; na J veoma razuđena sa velikim brojem poluostrva, ostrva i zaliva. U Tihom okeanu pripadaju mu ostrva Huan Fernandes i Uskršnje. Celom dužinom pružaju se visoki Andi na granici prema susednim zemljama; najviši vrh Akonkagva (6958 m). Na Andima su mnogobrojni vulkani, a južni Andi su pod lednicima i jezerima glacijalnog porekla. Čile se nalazi u jednoj od najvažnijih seizmičkih zona zapadne hemisfere i ima česte katastrofalne zemljotrese. Na S je pustinja Atakama s retkim oazama, najveća i najbezvodnija pustinjska oblast zapapadne hemisfere; odlikuje se velikim rudnim bogatstvom. U srednjem delu Velika središnja udolina, najplodnija oblast zemlje.

Klima: Tropska i suptropska, s pustinjskom u severnom delu, koji zalazi u žarki pojas, s veoma malo padavina.

Glavni grad: Santjago 4,6 mil.
Veći gradovi: Valparaiso (302.000), Konsepsion (318.000), Vinja del Mar (320.000), Temuko (263.000).

cile glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 13 oblasti.
Vojska: 3,4% BDP . Aktivni sastav: 93.000.

Privreda

Industrija: prerada ribe, ind. gvožđa i čelika, papima, ind. nameštaja, prehrambena, ind. odeće.
Glavni usevi: žitarice, kukuruz, šećema trska, povrće, vinova loza, voće.
Rude i minerali: bakar (najveći svetski proizvođač), molibden, šalitra, jod (polovina svetske proizvodnje), gvožđe, ugalj, nafta, gas, zlato, mangan, so, sumpor.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, stoka, šume.
Obradiva površina: 7%.
Stočni fond : goveda 3,3 mil., ovce 6,7 mil., svinje 1,7 mil.
Ulov ribe : 6,3 mil. mt.
Radna snaga: 5,5 mil. (38% u uslužnim delatnostima, 34% u industriji i trgovini, 19% u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu).
Nezaposlenost : 6,5%.
Izvoz : 15,2 mlrd. USD (bakar, riba, sveže voće, drvo, morski plodovi, smrznuto i kandirano voće, vino).
Uvoz : 16,5 mlrd. USD (nafta, automobili, kompjuteri, ind. mašine, elektronska oprema, hemikalije).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, zemlje Azije i Latinske Amerike.

Finansije

Novčana jedinica: pezo (1995: 1 USD = 376 pezoa)
Bruto nacionalni dohodak : 120,6 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 8.400 USD.
Inflacija: 7% .

Čile turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Valparaiso, Arika, Anfogasta.
Drumski saobraćaj: 1,3 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 18 lokalnih aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom Santjago.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9 osoba.
Radio-aparati: 1 na 3,2 osobe.
Telefoni: 1 na 9 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 72 god. muškarci, 78 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 18. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 1,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 312 osoba.
Broj lekara: 1 na 889 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 10 .

Obrazovanje

Pismenost : 95%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 56.
Vremenska zona: zimi -4GMT, leti -3GMT.
Međunarodni aerodrom: Santjago.
Prosečna temperatura: zimi -3°C, leti 29°C (Santjago). Nacionalni praznik: 18. septembar.

Ambasada Čilea u Srbiji:
Beograd, Čakorska 3.
Tel. 011/3670-403.

Ambasada Srbije u Čileu:
Embajada de la RF de YugosIavia
Ezequias Alliende 2370, Casilla 16597, Santiago de Chile
Tel. (99 5602) 223 0510, 225 8917, Tx 440 235, Fax: 233
9890.

Geografska karta Čilea

Zastava Čilea

zastava cilea

PREPORUČUJEMO