Gvatemala

by Vladimir Ciplic

drzava gvatemala stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 12.007.580

Gustina naseljenosti: 110 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 38%.
Etničke grupe: melezi 56% (špansko-ameroindijanski), Indijanci 44%.
Glavni jezici: španski (službeni), indijanski (maja).
Religija: rimokatolička.
Geografija Površina: 108.890 km2

Položaj: U Centralnoj Americi.
Susedi: Meksiko na S i Z; E1 Salvador na J; Honduras i Belize na I.
Topografija: Zemlja je podeljena na tri regiona. Hladne visoravni sa većinskim stanovništvom, tropsku zonu duž pacifičke i karipske obale i tropsku džunglu na severu. Planine
vulkanskog porekla, najviši vrh Tahumulko (4211 m). Česte vulkanske erupcije i zemljotresi.

Klima: Tropska.

Glavni grad: Gvatemala Siti -1,15 mil. .
Veći gradovi: Miksko (413.000), Vila Nueva (154.500).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 22 departmana.
Vojska: 1% BDP . Aktivni sastav: 44.200.

gvatemala glavni grad

Privreda

Industrija: proizvodnja šećera, tekstilna, hemijska, metalna, petrohemijska.
Glavni usevi: kafa, šećema trska, banane, pamuk, kukuruz. Rude i minerali: nikl (rezerve: 60 mil. tona), antimon, cink, olovo, bakar, volfram, so, nafta, gvožđe, hrom, kobalt.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte: 207 mil. barela, plemenito drvo, sirovine za gumu.
Obradiva površina: 12%.
Radna snaga : 3,1 mil. (58% u poljoprivredi, 35% u proizvodnji, trgovini i uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost : 5%.
Izvoz : 1,81 mlrd. USD (kafa, šećer, banane).
Uvoz : 3,11 mlrd. USD (gorivo, petrohemijski proizvodi, mašinska i saobraćajna oprema, žitarice, đubrivo).
Glavni ekonomski partneri: SAD, centralnoameričke i karipske države, Meksiko, Nemačka.

Finansije

Novčana jedinica: kvetzal (1995: 1 USD = 5,74 kvetzala)
Bruto nacionalni dohodak : 39 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.460 USD.
Inflacija: 10% .

Gvatemala turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Puerto Barios, San Hose.
Drumski saobraćaj: 250.000 putničkih i komercijalnih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 2 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 21 osobu.
Radio-aparati: 1 na 25 osoba.
Telefoni: 1 na 36 osoba.
Dnevna štampa: 21 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 62 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 36. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 2,7%.
Broj lekara: 1 na 2.356 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 47 .

Obrazovanje

Pismenost : 55%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 502.
Vremenska zona: zimi -7GMT, leti -6GMT.
Međunarodni aerodrom: Gvatemala Siti.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 19°C.

Geografska karta Gvatemale

Zastava Gvatemale

zastava gvatemale

PREPORUČUJEMO