Jamajka

by Vladimir Ciplic

drzava jamajka stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.634.678

Gustina naseljenosti: 230 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 53%.

Etničke grupe: afrička 76%, afro-evropska 15%, istočnoindijska 3%, belci 3%, kineska 1%.
Glavni jezici: engleski (službeni), jamajkanski kreolski.

Religija: protestantska 56%, rimokatolička 5%.

Geografija

Površina: 10.990 km2
Položaj: U Zapadnoindijskim ostrvima u Karipskom moru. Susedi: Najbliža Kuba na S; Haiti na I.
Topografija: Na istoimenom ostrvu Velikih Antila u Karipskom moru. Na istoku venačne planine pod tropskom šumom; najviši vrh Blu Maunten Pik (2257 m); ostalo krečnjačka kraška površ visine do 900 m; na jugu nizija.
Klima: Tropska

Glavni grad: Kingston 587.000.

Jamajka glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 13 opština.
Vojska: 1% BDP. Aktivni sastav: 3.320.

Privreda

Turizam, prerada šećera, boksita, rudarstvo, tekstilna industrija, prehrambena industrija.
Glavni usevi: šećema trska, limun, pomorandže, banane, krompir.
Rude i minerali: boksit (rezerve 1,5 mlrd. tona treći svetski proizvođač), krečnjak, gips.
Ostali resursi i proizvodnja: mermer, so, alabaster, bakar, olovo, kobalt, mangan, gvozdena ruda.
Obradiva Površina: 14%.
Stočni fond: goveda 320.000, koze 440.000.
Radna snaga: 1.062.000 (41% u uslužnim delatnostima, 23% u poljoprivredi, 19% u industriji).
Nezaposlenost: 15%.
Izvoz: 1,4 mlrd. USD (aluminijum, boksit, šećer, banane).
Uvoz: 2,8 mlrd. USD (gorivo, mašine, sirovine, roba za proizvodnju, hrana).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Velika Britanija, Kanada, Norveška, Trinidad i Tobago, Venecuela.

Finansije

Novčana jedinica: jamajkanski dolar : 1 USD = 33,45 jam. dolara)

Bruto nacionalni dohodak: 8,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.260 USD.
Inflacija: 17%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Kingston, Montego-Bej.
Drumski saobraćaj 115.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodromi Kingston, Montego-Bej.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,1 osobu.
Radio-aparati: 1 na 1,6 osoba.
Telefoni: 1 na 8,8 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 72 god. muškarci, 77 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj:: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 462 osobe.
Broj lekara: 1 na 6.791 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 15.

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 991 Jamajka; (876) grad Kingston.
Vremenska zona: -5GMT.
Međunarodni aerodrom: Kingston.
Prosečna temperatura: zimi 24°C, leti 29°C.

Geografska karta Jamajke

Zastava Jamajke

zastava jamajke

PREPORUČUJEMO