Kolumbija

by Vladimir Ciplic

drzava kolumbija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 38.580.949

Gustina naseljenosti: 34 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke gmpe: melezi 58%, belci 20%, mulati 14%, cmci 4%, Indijanci 1%. ‘
Glavni jezik: španski.
Religija: rimokatolička 95%.

Geografija

Površina: 1.138.914 km2
Položaj: Na SZ Južne Amerike; izlazi na dva okeana Atlantski i Tihi.
Susedi: Panama na SZ; Ekvador i Peru na J; Brazil i Venecuela na I.
Topografija: U zapadnom delu planinska. Tri planinska venca: Zapadni, Srednji i Istočni Kordiljeri pružaju se pravcem S-J, najviši vrh Piko Kristobal Kolon (5800 m). Između njih su plodne doline reke Magdalene, koja izvire na Andima, i njene pritoke Kauke; u primorju oba okeana uske ravnice; na I i JI prostrana nizija u basenima Gomjeg Orinoka i levih pritoka Amazona.
Klima: Tropska sa znatnim opadanjem temperature, koje nastaju sa povećanjem nadmorske visine.

Glavni grad: Bogota 5.025.989.
Veći gradovi: Kali (1,7 mil.), Medelin (1,6 mil.), Barankilja (1 mil.), Kartahena (800.000).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 32 departmana, okrug grada Bogote.

Vojska: 1,3% BDP. Aktivni sastav: 146.400.

Privreda

Industrija: tekstilna, prerada hrane, hemijska, ind. cementa i čelika, ind. pića; turizam.
Glavni usevi: kafa (50% izvoza), banane, pirinač, kukuruz, šećerna trska, koka, pamuk, duvan.
Rude i minerali: nafta, gas, smaragdi (50% svetske proizvodnje), zlato, bakar, olovo, ugalj, gvožđe, nikl, so.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte: 1,9 mlrd. barela; kaučuk, balsam, drvo za bojadisanje, kopajbalsam, hidro-energija; cveće.
Obradiva površina: 4%.
Stočni fond: goveda 25,3 mil., svinje 2,6 mil., ovce 2,5 mil.
Ulov ribe: 108.708 mt.
Radna snaga: 12 mil. (30% u poljoprivredi, 24% u industriji, 46% u uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 11,5%.
Izvoz: 10,3 mlrd. USD (kafa, gorivo, banane, ugalj, cveće, nikl, hemikalije, smaragdi).
Uvoz: 12,4 mlrd. USD (mašine, proizvodi od papira, vazduhoplovi, telekomunikaciona oprema, automobili, benzin, pšenica).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Japan, Venecuela, Brazil.

Finansije

Novčana jedinica: kolumbijski peso : 1 USD = 876 kol. pesoa)
Bruto nacionalni dohodak: 201,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.400 USD.
Inflacija: 21%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Buenaventura, Santa Marta, Barankilja, Kartahena.
Drumski saobraćaj 1,3 mil. putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 68 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom Bogota.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 6,2 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1 osobu.
Telefoni: 1 na 8,7 osoba.
Dnevna štampa: 40 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. fhuškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 25. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj:: 1,9%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 393 osobe.
Broj lekara:
1 na 1.078 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 25.

Obrazovanje

Pismenost: 87%.
Obavezno školovanje: 5 godina.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 57.
Vremenska zona: -5GMT.
Međunarodni aerodrom: Bogota.
Prosečna temperatura: zimi 9°C, leti 19°C.

Ambasada Srbije u Kolumbiji:
Embassy of the FR of Serbia
Carrera 1 Este No 78-44 Apto. 1101, Santa Fe de BOGOTA Tel. (99 571) 248 6097,248 6185, Fax 248 6185.

Geografska karta Kolumbije

Zastava Kolumbije

zastava kolumbije

PREPORUČUJEMO