Bocvana

by Vladimir Ciplic

drzava bocvana stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.448.454 Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 27%.
Etničke grupe: Bacuana 95%, Kalanga, Basarva i Kalagadi 4%, belci 1%.
Glavni jezici: engleski (službeni), secuana.
Religija: urođenička 50%, hrišćanska 50%.

Geografija

Površina: 600.370 km2

Položaj: Ujužnoj Africi.
Susedi: Namibija na S i Z; Južnoafrička Republika na J; Zimbabve na SI; Zambija na S.
Topografija: Pretežno visinska pustinjska zemlja u pravcu J-Z, naseljena nomadskim bušmanima, močvama i plodna na S, na I ravničarska (uzgoj stoke).
Klima: Kontinentalno stepska, pustinjska i suptropska.

Glavni grad: Gaborone 138.000 .

Državno uređenje

Tip: parlamentarna republika.
Teritorijalna podela: 10 okruga i 4 gradska saveta.
Vojska: 4,9% BDP . Aktivni sastav: 7.500.

bocvana glavni grad

Privreda

Industrija: Rudarstvo (dijamanti, bakar, nikl), prehrambena industrija i turizam.
Glavni usevi: kukuruz, šećema trska, pasulj.
Rude i minerali: dijamanti, bakar, ugalj.
Ostali resursi i proizvodnja: so, soda, prirodni gas, krupna divljač.
Obradiva površina: 2%.
Radna snaga: 428.000 (27% javnim i uslužnim delatnostima, 25% u poljoprivredi, 22% u rudarstvu, građevinarstvu i proizvodnji).
Nezaposlenost: 21%.
Izvoz : 2,1 mlrd. USD (dijamanti, bakar, nifcl, meso). Uvoz : 1,5 mlrd. USD (hrana, vozila, tekstilni i petrolejski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Švajcarska, V. Britanija, članice južnoafričke carinske unije, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: pula (1995: 1 USD = 3 pule)
Bruto nacionalni dohodak : 4,6 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.100 USD.
Inflacija: 9,8% .

Bocvana turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 47.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Gaborone i Fransistaun.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 3 osobe.
Telefoni: 1 na21 osobu.
Dnevna štampa: 27 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 61 god. muškarci, 67 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 31. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 395 osoba.
Broj lekara: 1 na 5.417 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 59 .

Obrazovanje

Pismenost : 74%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 267.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Gaborone, Fransistaun.

Geografska karta Bocvane

Zastava Bocvane

zastava bocvane

PREPORUČUJEMO