Bolivija

by Vladimir Ciplic

drzava bolivija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 7.826.352 Gustina naseljenosti: 7 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 58%.
Etničke grupe: Kečua 30%, Ajmara 25%, melezi (evroindijanski) 30%, Evropljani 10%.
Glavni jezici: španski, kvečua, ajmara (svi službeni).
Religija: rimokatolička 85%.

Geografija

Površina: 1.098.580 km2
Položaj: U Latinskoj Americi, u planinama centralnih Anda. Susedi: Peru i Čile na Z; Argentina i Paragvaj na J; Brazil na I i S.
Topografija: Oko dve trećine zemlje su nizije u slivovima Amazona i Paragvaja, na zapadu visoravni na preko 3500 m nadmorske visine. Najviši vulkanski vrh Iljimani (6882 m). Jezero Titikaka spada u najviša jezera na svetu.
Klima: Umerena na visoravnima, suptropska i tropska u niziji i prašumama.

Glavni grad: La Paz 711.036 glavni grad u svetu na najvećoj nadmorskoj visini (3630 m).
Veći gradovi: Santa Kruz (694.616), E1 Alto (404.367), Kočabamba (404.000).

bolivija glavni grad

Državno uređenje

Tip: Republika.
Teritorijalna podela: 9 departmana.
Vojska: 2,4% BDP . Aktivni sastav: 33.500.

Privreda

Industrija: rudarska, tekstilna, prehrambena.
Glavni usevi: kafa, šećema trska, krompir, kukuruz, koka (za preradu kokaina).
Rude i minerali: antimon, kalaj, srebro, tungsten, cink, gvožđe.
Ostali resursi i proizvodnja: kaučuk, kinin drvo, prirodni gas.

Rezerve sirove nafte : 108 mil. barela.
Obradiva površina: 2%.
Stočni fond : goveda 5,8 mil., ovce 7,3 mil., svinje 2,2 mil.
Radna snaga : 2,3 mil. (u poljoprivredi, u uslužnim delatnostima, rudarstvu i proizvodnji).
Nezaposlenost : 18%.
Izvoz: 1,1 mlrd. USD (metali, prirodni gas, soja, nakit, drvo).
Uvoz: 1,4 mlrd. USD (hrana, gorivo, roba široke potrošnje, tehnička oprema).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Argentina, V. Britanija, Peru, Čile, Brazil.

Finansije

Novčana jedinica: bolivijano (1995: 1 USD = 4,76 bolivijana)

Bruto nacionalni dohodak : 21,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.000 USD.
Inflacija: 8% .

Bolivija turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 325.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: med. aerodrom La Paz.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 12 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,9 osoba.
Telefoni: 1 na 38 osoba.
Dnevna štampa: 55 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 61 god. muškarci, 66 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 32. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.183 osobe.
Broj lekara: 1 na 2.561 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 63 .

Obrazovanje

Pismenost : 82%.
Obavezno školovanje do 14. godine života.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 591.

Vremenska zona: -9GMT.
Međunarodni aerodrom: La Paz.
Prosečna temperatura: 10°C (La Paz).

Geografska karta Bolivije

Zastava Bolivije

zastava bolivije

PREPORUČUJEMO