Benin

by Vladimir Ciplic

benin glavni gradStanovništvo

Broj stanovnika: 6.100.799

Gustina naseljenosti: 54 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 30%
Etničke grupe: Afrikanci 99%, Evropljani 1%.
Glavni jezici: francuski, jezici afričkih plemena.
Religija: urođenička 70%, islamska 15%, hrišćanska 15%.

Geografija

Površina: 112.620 km2
Položaj: U Zapadnoj Africi, kod Gvinejskog zaliva.
Susedi: Togo na Z; Burkina Faso i Niger na S; Nigerija na I. Topografija: Pretežno ravničarska zemlja prekrivena gustom vegetacijom. Obala peščana sa brojnim lagunama.
Klima: Tropska, topla i vlažna.

Glavni grad: Porto Novo 117.660 .
Veći gradovi : Kotonu (533.212), Đugu (132.000).

drazava benin stanovnistvo

 

Državno uređenje

Tip: Republika.
Teritorijalna podela: 6 provincija.
Vojska: 2% BDP . Aktivni sastav: 4.800.

Privreda

Industrija: prehrambena, tekstilna, duvanska.
Glavni usevi: ugljevita palma, pamuk, kokos, kakao, kafa, kikiriki, banane, duvan, pirinač.
Rude i minerali: gvožđe, uranijum, zlato, dijamanti, hrom, ugalj.
Ostali resursi i proizvodnja; nafta i hidro-energija.
Obradiva površina: 13%.
Stočni fond : koze 1,2 mil., goveda 1,1 mil.
Ulov ribe: 41.000 mt.
Radna snaga: 1,9 mil. (60% u poljoprivredi, 38% u saobraćaju, trgovini i javnim službama).
Izvoz : 300 mil. USD (sirova nafta, pamuk, palmino ulje, kokos).
Uvoz : 380 mil. USD (hrana, piće, oprema).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, EU, Japan, SAD. Finansije:
Novčana jedinica: CFA franak (1995: 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak : 8,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.440 USD.
Inflacija: 14,5% .

Benin turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Kotonu.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Kotonu.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 254 osoba.
Radio-aparati: 1 na 14 osoba.
Dnevna štampa: 3 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 50 god. muškarci, 54 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 47. Umrlih (na 1000 st.): 14.
Prirodni priraštaj: 13%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 749 osoba.
Broj lekara: 1 na 11.306 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 100 .

Obrazovanje

Pismenost : 23%.
Obavezno školovanje do 14. godine života.

Članstvo u međunarodnini organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 229.
Vremenska zona: 0GMT.
Međunarodni aerodrom: Kotonu.
Prosečna temperatura: zimi 24°C, leti 30°C.

Geografska karta Benina

Zastava Benina

benin zastava

PREPORUČUJEMO