Dominikana

by Vladimir Ciplic

drzava Dominikana stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 65.777
Gustina naseljenosti: 88 stanovnika na km2.
Etničke grupe: gotovo sve afričke, neke karipske.
Glavni jezici: engleski (službeni), modifikovani francuski. Religija: rimokatolička 77%, protestantska 15%.

Geografiija

Površina: 751 km2
Položaj: U Istočnim Karibima, najsevemije ostrvo arhipelaga. Susedi: Gvadalupa na S; Martinik na J.
Topografija: Planine, čiji se centralni greben prostire pravcem S-J, završavaju se strmim odsecima na obali; vulkanskog porekla, sa mnogobrojnim termalnim izvorima. Na jednoj strani ostrva bogat površinski sloj zemljišta, a na drugoj crvena tropska glina.
Klima: Tropska, okeanska, sa velikom količinom padavina.

Glavni grad: Rozo 16.000 .

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 10 biskupija.

Dominikana glavni grad

Privreda

Industrija: prehrambena, tekstilna, duvanska, ind. sapuna, cementa, hemijskih đubriva, rafinerija nafte; turizam.
Glavni usevi: banane, pomorandže, limun, kokosov orah, kakao, šećema trska, pirinač, vanila.
Rude i minerali: plovućac.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, eterična ulja, kakao. Obradiva površina: 9%.
Radna snaga: 25.000 (40% u poljoprivredi, 32% u industriji i trgovini, 28% u uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost : 15%.
Izvoz : 40 mil. USD (banane, sapun, eterična ulja, povrće, agrumi).
Uvoz : 122 mil. USD (mašine i oprema, hrana, hemikalije).
Glavni ekonomski partneri: Velika Britanija, SAD, Italija, Kanada, karipske države.

Finansije

Novčana jedinica: istočnokaripski dolar (1995: 1 USD = 2,70 istočnokaripskih dolara).
Bruto nacionalni dohodak : 208 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.500 USD.
Inflacija: 1,2% .

Dominikana turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Rozo.
Civilni vazdušni saobraćaj: med. aerodrom Melvil Hol.

Sredstva komunikacije

Telefoni: 1 na 4,2 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 74 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 19. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 1,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 247 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.889 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 9 .

Obrazovanje

Pismenost : 94%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 809.
Vremenska zona: -4GMT.
Međunarodni aerodrom: Melvil Hol.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 34°C.

Geografska karta Dominikane

Zastava Dominikane

Dominikana zastava

PREPORUČUJEMO