Dominikanska Republika

by Vladimir Ciplic

drzava dominikanska republika stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 7.998.766 Gustina naseljenosti: 165 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 61%.
Etničke grupe: mulati 73%, belci 16%, cmci 11%.
Glavnijezik: španski.
Religija: rimokatolička 90%.

Geografija

Površina: 48.734 km2
Položaj: U Zapadnoindijskim ostrvima, zauzima dve trećine ostrva Haiti.
Susedi: Haiti na Z.
Topografija: Centralni venac Kordiljera prolazi sredinom zemlje, uzdižući se preko 3000 m (najviši vrh na Karibima). Dolina Čibao na severu je najvažniji poljoprivredni region.
Klima: Tropska.

Glavni grad: Santo Domingo 2,1 mil. .
Veći grad: Santijago de Los Kabaljeros (690.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 29 provincija.
Vojska: 0,7% BDP . Aktivni sastav: 24.500.

Dominikanska Republika glavni grad

Privreda

Turizam; prerada šećera, ind. cementa.
Glavni usevi: šećema trska, duvan, kafa, kakao, pamuk, pirinač, voće, povrće.
Rude i minerali: gvožđe, nikl, boksit, srebro, platina, zlato, bakar, so.
Ostali resursi i proizvodnja: meso.
Obradiva površina: 23%.
Stočni fond : goveda2,2 mil., svinje 431.000.
Radna snaga: 2,5 mil. (49% u poljoprivredi, 18% u industriji, 33% u uslužnim delatnostima i javnim službama). Nezaposlenost : 30%.
Izvoz : 3,1 mlrd. USD (šećer, kafa, kakao, zlato, gvožđe, nikl, srebro, meso, voće, povrće).
Uvoz : 5,3 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, petrolej, pamuk, hemikalije, lekovi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Velika Britanija, Portoriko. Finansije:
Novčana jedinica: pezo (1 USD = 13,74 pezoa)
Bruto nacionalni dohodak: 29,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.670 USD.

Inflacija: 12,5% .

Dominikanska Republika turizam

Saobraćaj

 

Glavne luke: Santo Domingo, San Pedro de Makoris, Puerto Plata.
Drumski saobraćaj: 260.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: 5 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 11 osoba.
Radio-aparati: 1 na 6,7 osoba.
Telefoni: 1 na 12 osoba.
Dnevna štampa: 31 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 68 god. muškarci, 72 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 26. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,63%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 508 osobe.
Broj lekara: 1 na 934 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 44 . Obrazovanje:
Pismenost : 84%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 809.
Vremenska zona: -4GMT.
Međunarodni aerodrom: Santo Domingo.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 34°C.

Geografska karta Dominikanske Republike

Zastava Dominikanske Republike

zastva Dominikanske Republike

PREPORUČUJEMO