Gvineja Bisao

by Vladimir Ciplic

drzava Gvineja Bisao stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.206.311

Gustina naseljenosti: 33 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 22%.
Etničke grupe: Afrikanci 99% (Balanta 30%, Fula 20%, Manđaka 14%, Mandinga 13%, Papel 7%), Evropljani i melezi 1%. Glavni jezici: portugalski (službeni), kriolo, plemenski jezici.

Religija: urođenička 65%, islamska 30%, hrišćanska 5%. Geografija

Površina: 36.120 km2
Položaj: Na atlantskoj obali zapadne Afrike.
Susedi: Senegal na S; Gvineja na I i J.
Topografija: Močvama ravnica na obali prekriva gotovo čitavu zemlju. Na istoku je niski region savane. 48 km od obale smešten je arhipelag Bijagos, sa oko 25 ostrva.

Klima: Tropska.

Glavni grad: Bisao 200.000

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 oblasti.
Vojska: 6% BDP. Aktivni sastav: 9.250.

Gvineja Bisao glavni grad

Privreda

Industrija: Prerada hrane, ind. piva i pića.
Glavni usevi: kikiriki, pamuk, pirinač, palmini plodovi.
Rude i minerali: neeksploatisani depoziti boksita, petrolej, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, drvo.
Obradiva površina: 11%.
Radna snaga: 90% u poljoprivredi.
Izvoz : 33 mil. USD (kikiriki, palmini plodovi, riba).
Uvoz : 52,4 mil. USD (oprema, poluproizvodi, gorivo, hrana i roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: EU (Portugalija, Španija), Senegal, SAD, Kina, Indija, Nigerija.

Finansije

Novčana jedinica: gvinejski peso (1995: 1 USD = 16.748 gv. pesoa)
Bruto nacionalni dohodak : 1,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 950 USD.
Inflacija: 45% .

Gvineja Bisao turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Bisao.
Drumski saobraćaj: 6.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Bisao.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 26 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 46 god. muškarci, 50 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 39. Umrlih (na 1000 st.): 17.
Prirodni priraštaj: 2,3%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 111 .

Obrazovanje

Pismenost : 37%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 245.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Bisao.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 30°C.

Geografska karta Gvineje Bisao

Zastava Gvineje Bisao

Gvineja Bisao zastava

PREPORUČUJEMO