Kanada

by Vladimir Ciplic

drzava kanada stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 30.675.398

Gustina naseljenosti: 3 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 77%.
Etničke grupe: britanski potomci 40%, Francuzi 27%, ostali Evropljani 20%, indijanski urođenici i Eskimi 1,5%, azijski doseljenici do 10%.
Glavni jezici: engleski i francuski (oba službena).
Religija: rimokatolička 46%, ostale hrišćanske crkve.

Geografija

Površina: 9.976.140 km2
Položaj: Na severu američkog kontinenta, največa zemlja po površini kopna u zapadnoj hemisferi. (Druga država po veličini u svetu).
Susedi: SAD na J; Aljaska na Z; Grenland na SI.
Topografija: Kanada je prirodom bogata zemlja, koja izlazi na Tihi okean na Z, hladno Boforovo more na S, Hadsonovo more i Atlantski okean. Centralni deo Kanade čine prostrane nizije i visoravni oko Hadsonovog zaliva. Na Z dominiraju stenovite i primorske planine (najviši vrh Mont Logan 6060 m). Na JI plodna nizija u slivu reke Sent Lorens i na severnim obalama Velikog jezera (ta nizija predstavlja najnaseljeniji i najrazvijeniji deo zemlje). Kanada je bogata rekama i jezerima, listopadnim i četinarskim šumama.
Klima: Na J kontinentalna, na S polama i subpolarna, na JI, pored Atlantika, i na Z, pored Pacifika, umerena i vlažna; na visokim planinama planinska.

Glavni grad: Otava -1 mil.
Veći gradovi: Toronto (4,3 mil.), Montreal (3,3 mil.), Vankuver (1,8 mil.), Edmonton (890.000), Kalgari (830.000), Kvebek
(672.000), Vinipeg (670.000), Hamilton (625.000).

Kanada glavni grad

Državno uređenje

Tip: konfederacija sa parlamentarnom demokratijom. Britanska kraijica je formalni šef države.
Teritorijalna podela: 10 provincija i 2 teritorije: Alberta, Britanska Kolumbija, Manitoba, Novi Brunsvik, Nju Faundland, Nova Skotija, Ontario, Ostrvo princa Edvarda, Kvebek, Saskačevan i teritorije Jukon i Severozapad.
Vojska: 2% BDP<1993). Aktivni sastav: 78.100.

Privreda

Industrija: jedna od 7 najrazvijenijih zemalja sveta; cma i obojena metalurgija, automobilska, brodogradnja, avionska, železnička, mašinska, elektrotehnička, hemijska, elektronska, farmaceutska, petrohemijska, drvna, tekstiina, prehrambena.

Glavni usevi: pšenica, ječam, kukuruz, ovas, raž, šećema repa, soja, ianeno seme, duvan, krompir, voće, povrće.
Rude i minerali: nafla i prirodan gas (treće mesto u svetu), ugaij, gvožđe, nikl (prvo mesto u svetu), cink (prvo mesto), molibden (treće mesto), volfram (treće mesto), bakar, olovo, platina, zlato (treće mesto), srebro, azbest, uran, antimon, kobalt, titan, magnezijum.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, šume (po bogatstvu četinarskih šuma druga u svetu); rezerve sirove nafte: 5,1 mlrd. barela.
Obradiva površina: 5%.
Stočni fond: goveda 11,8 mil., svinje 10,6 mil., ovce 662.000.
Ulov ribe: 1,1 mil. mt.
Radna snaga: 15,1 mil. (74% u uslužnim delatnostima, 14%, u industriji i proizvodnji, 4% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 9,7%.
Izvoz: 195,4 mlrd. USD (motorna vozila, drvo, celuloza i hartija, gas, petrohemijski proizvodi, mašine, aluminijum, telekomunikacijska oprema).
Uvoz: 169,5 mlrd. USD (hemikalije, gorivo, vozila i delovi, roba široke potrošnje, računarska i komunikacijska oprema i delovi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, EU, Meksiko, Južna Koreja, Tajvan, Kina.

Finansije

Novčana jedinica: kanadski dolar : 1 USD = 1,37 kan. dolara)
Bruto nacionalni dohodak: 721 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 25.000 USD.
Inflacija: 1,4%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Vankuver, Tander Bej, Montreal, Kvebek, Hamilton, Halifaks.
Drumski saobraćaj 16,8 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 224, aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodromi Toronto, Montreal, Otava, Kvebek, Vankuver, Halifaks, Kalgari.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 1,6 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,3 osobe.
Telefoni: 1 na 1,3 osobe.
Dnevna štampa: 195 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 75 god. muškarci, 82 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 14. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 149 osoba.
Broj lekara: 1 na 484 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 6.

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OECD, KOMONVELT, NATO.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 1.
Vremenska zona: zimi -5GMT, leti -4GMT (Montreal).

Međunarodni aerodromi: Montreal, Toronto, Otava, Kvebek, Vankuver, Halifaks, Kalgari.
Prosečna temperatura: zimi -11°C, leti +20°C (Montreal).

Državni praznik: 1. jul.

Ambasada Kanade u Srbiji:
Beograd, Kneza Miloša 75,
Tel. 011/644-666, fax: 641-480.

Ambasada Srbije u Kanadi:
Embassy of the FR of Serbia
17,
Blackbum Avenue,
OTTAWA, Ontario, KIN 8A2
Tel. (99 1613) 233 6289, 233 6280, Tx 053 4203, Fax 233
7850.

Geografska karta Kanade

Zastava Kanade

zastava kanade

PREPORUČUJEMO