Kamerun

by Vladimir Ciplic

drzava kamerun stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 15.029.433.
Gustina naseljenosti: 32 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 41%.
Etničke grupe: kamerunski brđani 31%, ekvatorijalni Bantu 19%, Kirdi 11%, Fulani 10%, severozapadni Bantu 8%, ostali Afrikanci 20%.
Glavni jezici: francuski i engleski (oba službena); 24 afrička jezika u upotrebi.
Religija: urođenička verovanja 51%, hrišćanska 33%, islamska 16%.

Geografija

Površina: 475.440 km2
Položaj: Između zapadne i centralne Afrike.
Susedi: Nigerija na SZ; Čad i Centralnoafrička Republika na I; Kongo, Gabon i Ekvatorijalna Gvineja na J.
Topograflja: Zemljište pretežno planinsko, najviši vrh Kamerunskih planina je vulkan Kamerun (4070 m). Glavne reke su Sanaga, Benue i Nuong. Na severu preovlađuje savana, na jugu prašuma.
Klima: Na severu vlažna tropska, na jugu ekvatorijalna.

Glavni grad: Jaunde 730.000.
Veći grad: Duala (908.000).

Kamerun glavni grad

Državno uređenje

Tip: demokratska republika.
Teritorijalna podela: 10 provincija.
Vojska: 1,6% BDP. Aktivni sastav: 23.600.

Privreda

Industrija: naftna, petrohemijska, prehrambeno-prerađivačka, tekstilna.
Glavni usevi: kakao, kafa, pamuk.
Rude i minerali: prirodni gas, boksit, kalaj, zlato, srebro, gvozdena ruda, titan.
Ostali resursi i proizvodnja: drvna građa; rezerve sirove nafte: 400 mlrd. barela.
Obradiva površina: 13%.
Stočni fond: goveda 4,9 mil., ovce 3,6 mil., svinje 1,4 mil.
Ulov ribe: 78.000 mt.
Radna snaga: 75% u poljoprivredi, 11% u industriji i saobraćaju.

Izvoz: 1,9 mlrđ. USD (kakao, kafa, drvo, petrohemijski proizvodi, aluminijum).
Uvoz: 1,3 mlrd. USD (mašinska, električna i transportna oprema, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, SAD, ostale zemlje EU, Japan, susedne zemlje.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak : 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak: 17,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.230 USD.
Inflacija: 6%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Duala, Kribi, Viktorija.
Drumski saobraćaj 180.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodromi Duala i Jaunde.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na6,3 osobe.
Telefoni: 1 na 224 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 55 god. muškarci, 60 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 40. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj:: 2,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 371 osobu.
Broj lekara: 1 na 11.898 osoba.
Smrtnost
novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 75.

Obrazovanje

Pismenost: 54%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 237.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Duala, Janude.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 27°C.

Geografska karta Kameruna

Zastava Kameruna

zastava kameruna

PREPORUČUJEMO