Kambodža

by Vladimir Ciplic

drzava kambodza stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 11.339.562

Gustina naseljenosti: 62 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 13%.
Etničke grupe: Kmeri 90%, Vijetnamci 5%, Kinezi 1%.

Glavni jezici: kmerski (službeni), engleski, francuski.

Religija: budistička 95%.

Geografija

Površina: 181.040 km2
Položaj: U Aziji na Indokineskom poluostrvu.
Susedi: TajJand na Z i S; Laos na SI; Vijetnam na I.

Topografija: Najvećim delom prostrana nizija, uokvirena planinskim vencima na SI i Z (najviši vrh 1744 m). 75% Kambodže je pod šumama. Glavna reka Mekong, poznato jezero Tonle Sap.
Klima: Tropsko-monsunska, sa velikom količinom padavina.

Glavni grad: Pnom Pen 900.000.

Kambodza glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 20 provincija.
Vojska: 4,8% BDP. Aktivni sastav: 88.500.

Privreda

Industrija: mlinska, ind. ribe, drvna, prerada kaučuka.
Glavni usevi: pirinač, kukuruz.
Rude i minerali: drago kamenje, gvozdena ruda, mangan, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: drvo, kaučuk, hidro-energija. Obradiva Površina: 13%.
Stočni fond: goveda 2,5 mil., svinje 2 mil.
UIov ribe: 110.000 mt.
Radna snaga: 2,5 mil. (80% u poljoprivredi).
Izvoz: 464 mil. USD (kaučuk, pirinač, biber, drvo). Uvoz: 1,4 mlrd. USD (hrana, gorivo, mašine, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Vijetnam, Japan, Indija, Singapur, Malezija, Kina, Tajland.

Finansije

Novčana jedinica: riel (1994: 1 USD = 2.587 riela)
Bruto nacionalni dohodak: 7,7 mlrd.
USD.
Prihod po glavi stanovnika: 710 USD.
Inflacija: 5%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Kompong Son, Pnom Pen.
Drumski saobraćaj 13.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Pnom Pen.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 133 osobe.
Radio-aparati: 1 na 9 osoba.
Telefoni: 1 na 1.600 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 48 god. muškarci, 51 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 44. Umrlih (na 1000 st.): 16.
Prirodni priraštaj:: 2,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 632 osobe.
Broj lekara: 1 na 14.300 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 107.

Obrazovanje

Pismenost: 69%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 855.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Pnom Pen.
Prosečna temperatura: zimi 26°C, leti 33°C.

Geografska karta Kambodže

Zastava Kambodže

zastava kambodze

PREPORUČUJEMO