Kazahstan

by Vladimir Ciplic

drzava kazahstan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 16.846.808

Gustina naseljenosti: 6 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 57%.
Etničke grupe: kazahstanska 46%, ruska 35%, ukrajinska 5%, nemačka 3%, uzbečka 2%, tatarska 2%.
Glavni jezici: kazahstanski (službeni), ruski.
Religija: islamska 47%, rusko-pravoslavna 44%, protestantska 2%.

Geografija

Površina: 2.717.300 km2
Položaj: U Centralnoj Aziji, sevemo i severoistočno od Kaspijskog jezera.
Susedi: Rusija na S; Kina na I; Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan na J; Kaspijsko jezero na Z.
Topografija: Zemljište je većim delom nizijsko (Kaspijska i Turanska nizija) i brežuljkasto, na I i JI planinsko (Altaj, Tjarišan i dr. planine). Na severu Kazaške i Kaspijske stepe, Bet-Pak-Dala ili Stepa gladi istočno, a pustinja Kizil-Kum jugoistočno od Aralskog jezera. Reke Ural i Emba, pritoke Kaspijskog jezera; Sirdarja, pritoka Aralskog jezera, s velikom Farhadskom hidrocentralom; Irtiš, pritoka Oba. Jezera Balhaško, delovi Kaspijskog i Aralskog jezera.
Klima: Suva kontinentalna.

Glavni grad: Alma-Ata 1,2 mil..
Veći gradovi: Karaganda (609.000), Semipalatinsk (438.000).

Kazahstan glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 19 oblasti i jedan grad.
Vojska: 2,6% BDP. Aktivni sastav: 40.000.

Privreda

Industrija: naftna, rudarska, ind. neobojenih metala, ind. traktora i dr. poljoprivrednih mašina, elektromotora, građevinskog materijala.
Glavni usevi: žitarice, pamuk, vuna.
Rude i minerali: nafta, ugalj, gvozdena ruda, mangan, bakar.

Ostali resursi i proizvodnja: meso.
Obradiva površina: 15%.

Stočni fond: goveda 8,3 mil., ovce i koze 33,7 mil., svinje 2,5 mil.
Radna snaga: 6,9 mil. (23% u poljoprivredi i šumarstvu, 27% u industriji).
Nezaposlenost: 2,6% (zvanično, mada je broj nezaposlenih veći).
Izvoz: 5,7 mlrd. USD (nafta, obojeni i neobojeni metali, hemikalije, vuna, žitarice, meso).
Uvoz: 6 mlrd. USD (mašine i delovi, industrijski materijali).
Glavni ekonomski partneri: Rusija, Ukrajina, Uzbekistan, druge bivše sovjetske republike, Kina.

Finansije

Novčana jedinica: tenge (1994: 1 USD = 57 tengi)
Bruto nacionalni dohodak: 48,6 mlrd. USD (procena Svetske banke za 1994. godinu).
Prihod po glavi stanovnika: 2.880 USD.
Inflacija: 28,7%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj735.000 putničkih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 6 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 3,6 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4,1 osobu.
Telefoni: 1 na 7,8 osoba.
Dnevna štampa: 405 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 64 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 17. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj:: -0,17%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 75 osoba.
Broj lekara: 1 na 246 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 58.

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Čianstvo u međunarodnim organizacijama:

UN, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 7.
Vremenska zona: +4 do +5GMT.
Međunarodni aerodrom: Alma Ata.
Prosečna temperatura: zimi °C, leti °C.

Geografska karta Kazahstana

Zastava Kazahstana

zastava kazahstana

PREPORUČUJEMO