Južnoafrička Republika

by Vladimir Ciplic

drzava juzna afrika stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 42.834.520

Gustina naseljenosti: 35 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 63%.
Etničke grupe: cmci 75%, belci 14%, melezi 9%, Indijci 3%.

Glavni jezici: engleski, 11 lokalnih jezika (svi službeni).

Religija: hrišćanska (većinska), hinduistička i islamska (manjinska).

Geografija

Površina: 1.219.912 km2 Položaj: Na jugu Afrike.
Susedi: Namibija, Bocvana i Zimbabve na S; Mozambik i Svazilend na I; potpuno okružuje državu Lesoto.
Topografija: Preovlađuju prostrane visoravni i planinski masivi (najviši vrh Drakensberg 3482 m). Najveće reke Oranje, Val,
Limpopo. U unutrašnjosti zemlje je savana, na istočnim planinama šume, pored obale nizije, sredozemne vegetacije.
Klima: Tropska na S, suptropska na J.

Glavni grad: Pretorija (administrativni sedište vlade) 1,1 mil.; Keptaun (sedište parlamenta) 2,4 mil.; Blemfontein (sedište sudstva).
Veći gradovi: Johanesburg (2 mil.), Istrand (1,4 mil.), Durban
(1,2 tnil.).

Juznoafricka Republika glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 provincija.
Vojska: 2,5% BDP. Aktivni sastav: 78.500.

Privreda

Industrija: rudarska, automobilska, mašinska, metalurgija, tekstilna, hemijska, ind. đubriva, prehrambena, ind. plastike, ind. mesa.
Glavni usevi: kukuruz, žitarice, duvan, šećerna trska, grožđe, kikiriki, povrće, južno voće.
Rude i minerali: zlato (najveći proizvođač na svetu), hrom, antimon, ugalj, gvozdena ruda, mangan, nikl, kalaj, uranijum, dijamanti, platina, bakar, vanadijum.
Ostali resursi i proizvodnja: drvo, fosfati, hidro-energija. Obradiva Površina: 10%.
Stočni fond: goveda 13,2 mil., ovce 30 mil.
Ulov ribe: 500.000 mt.
Radna snaga: 14,2 mil. (30% u poljoprivredi, 20% u industriji, 35% u trgovini i uslužnim delatnostima, 9% u rudarstvu).
Nezaposlenost: 34%.
Izvoz: 29,2 mlrd. USD (zlato, dijamanti, mineralne sirovine, metali, hrana, hemikalije).
Uvoz: 26,9 mlrd. USD (motorna vozila i delovi, mašine, tekstil, proizvodi visoke tehnologije).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, SAD, ostale zemlje EU, Japan, Velika Britanija, Hongkong, Italija, Tajvan.

Finansije

Novčana jedinica: rand : 1 USD = 3,6 randa)
Bruto nacionalni dohodak: 227 mlrd. USD,
Prihod po glavi stanovnika: 5.400 USD.
Inflacija: 9%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Durban, Keptaun, Ist London, Port Elizabet. Drumski saobraćaj 5,4 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 31 lokalni aerodrom; glavni med. aerodromi Keptaun i Johanezburg.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 12 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4 osobe.
Telefoni: 1 na7 osoba.
Dnevna štampa: 38 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 63 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 27. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 1,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 222 osobe.
Broj lekara: 1 na 1.264 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 52.

Obrazovanje

Pismenost: 76%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 27.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Keptaun i Johanesburg.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 26°C.

Ambasada Srbije u Južnoafričkoj Republici:
Embassy of the FR of Serbia
163, Marais street, Brooklyn 0181, POB 13026, Hatfield 0028, Pretoria,
Tel. (99 2712) 465 626, Fax 466 003.

Geografska karta Južnoafričke Republike

Zastava Južnoafričke Republike

zastava juzne afrike

PREPORUČUJEMO