Meksiko

by Vladimir Ciplic

drzava meksiko stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 98.552.776
Gustina naseljenosti: 50 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 71%.
Etničke grupe: mestizo (indijansko-španski melezi) 60%, američki Indijanci 30%, belci 9%.
Glavni jezici: španski (službeni), indijanski jezici.
Religija: rimokatolička 90%.

Geografija

Površina: 1.972.550 km2
Položaj: U južnom delu Seveme Amerike.
Susedi: SAD na S; Gvatemala i Belize na J.
Topografija: Unutrašnjost je prostrana visoravan između visokih planinskih venaca Zapadne i Istočne Sijera Madre, koje se terasasto spuštaju u močvame primorske ravnice na Z i I. Na J mnogobrojni vulkani (najviši vrh Orisaba 5700 m). Najveća reka
Rio Bravo del Norte; najveće jezero Čapala. Velikom hidroenergijom raspolažu brojne planinske reke. Pod tropskom i suptropskom šumom je 25% teritorije.
Klima: Na S pretežno tropska, u primorju veoma topla, na visoravnima planinska.

Glavni grad: Meksiko Siti -17 mil..
Veći gradovi: Gvadalahara (3 mil.), Monterej (2,7 mil.), Puebla, Tihuana, Akapulko.

glavni grad meksika

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 31 federalna država, 1 fed. okrug.
Vojska: 0,5% BDP. Aktivni sastav: 175.000.

Privreda

Industrija: crna i obojena metalurgija, ind. nafte i gasa, rudarstvo, mašinogradnja, brodogradnja, ind. vagona, automobilska, elektronska, hemijska, farmaceutska, prehrambena, tekstilna; turizam.
Glavni usevi: kukuruz, pšenica, pirinač, ječam, ovas, šećema trska, kakao, kafa, duvan, konoplja, soja, pamuk, kikiriki, ananas, banane, masline, južno voće, vinova loza.
Rude i minerali: nafta (među 7 vodećih proizvođača sveta), tečni gas, kameni ugalj, gvozdena mda, srebro (drugi u svetu), bakar, olovo, volfram, molibden, vanadijum, nikl, antimon, kalaj, zlato, živa, uranova mda, so, grafit, magnezit, fosfati, kadmijum, sumpor, arsen, bizmut, fluorit, barit.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte: 51 mlrd. barela.
Obradiva površina: 12%.
Stočni fond: goveda 31 mil., svinje 11 mil., ovce 6 mil. Ulov ribe: 1,1 mil. mt.
Radna snaga: 36,3 mil. (28% u poljoprivredi, šumarstvu, lovu i ribolovu, 14% u trgovini, 31% u uslužnim delatnostima, 11% u proizvodnji).
Nezaposlenost:
10%.
Izvoz: 95 mlrd. USD (motoma vozila, elektronika, pamuk, nafta i gas, kafa, hemijski i mašinski proizvodi, riblje prerađevine).
Uvoz: 88,5 mlrd. USD (metalski proizvodi, poljoprivredne mašine, elektronska oprema, vazduhoplovna i automobilska oprema i delovi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, EU.

Finansije

Novčana jedinica: pezos : 1 USD = 6 pezosa)
Bruto nacionalni dohodak: 777,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 8.100 USD.
Inflacija: 28%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Verakruz, Tampiko, Akapulko, Mazatlan. Drumski saobraćaj 12 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 57 Iokalnih aerodroma; međ. aerodromi Meksiko Siti, Gvadalahara, Monterej, Puebla.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 6,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,5 osoba.
Telefoni: 1 na 7,6 osoba.
Dnevna štampa: 142 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. muškarci, 77 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 27. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj:: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.367 osoba.
Broj lekara: 1 na 885 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 26.

Obrazovanje

Pismenost: 87%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, OECD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 52.
Vremenska zona: zimi -7GMT, leti -6GMT.
Međunarodni aerodrom: Meksiko Siti.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 19°C (Meksiko Siti).

Državni praznik: 16. septembar.

Ambasada Meksika u Srbiji:
Beograd, Trg Republike 5/IV,
Tel. 011/638-111, fax: 629-566.

Ambasada Srbije u Meksiku:
Embayada de la RF de Serbia
Av. Montanas Rocallosas 515, Lomac de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F.,
Tel. (99 525) 520 0523-4, Tx 177 1331, Fax 520 9927.

Geografska karta Meksika

Zastava Meksika


zastava meksika

PREPORUČUJEMO