Butan

by Vladimir Ciplic

drzava butan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.908.307 Gustina naseljenosti: 41 stanovnik po km2.
Etničke grupe: Bote 50%, Nepalci 35%, nomadi 15%.
Glavni jezici: džonga (službeni), gurung, asamski.
Reiigija: budistička 75%, hindu 25%.

Geografija

Površina: 47.000 km2
Položaj: U Aziji, u planinama Istočnih Himalaja.
Susedi: Indija na Z i J; Kina na S.
Topografija: Planinska zemlja (najviši vrh 7541 m), pod stalnim snegom na severu, dubokim plodnim dolinama u srednjem delu i šumama na jugu (64% teritorije Butana je pod šumama).

Klima: oštra planinska na severu, umerena u srednjem delu, suptropska na jugu zemlje.

Glavni grad: Timfu 30.340 .
Veći grad: Paro.

butan glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentarna monarhija.
Teritorijalna podela: 18okruga.

Privreda

Industrija: elektroprivreda, drvna, metalska, prerada voća, ind. alkohola.
Glavni usevi: pirinač, ječam, kukuruz, krompir, tropsko voće. Rude i minerali: ugalj, dolomit, grafit, kalcijum karbid, fero silikon.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija.
Obradiva površina: 2%.
Radna snaga: 93% u poljoprivredi.
Izvoz : 70,9 mil. USD (kardamom, džipsijum, drvo, domaća radinost, cement, voće, el. energija za Indiju, drago kamenje, začini).
Uvoz : 113,6 mil. USD (telekomunikacijska i mašinska oprema, gorivo, vozila, pirinač, žitarice, roba široke potrošnje).

Glavni ekonomski partneri: Indija, Bangladeš.

Finansije

Novčana jedinica: ngultrum (1995: 1 USD = 31 ngultruma)

Bruto nacionalni dohodak : 1,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 730 USD.
Inflacija: 8,6% .

Butan turizam

Saobraćaj

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Paro.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 26 osoba.
Telefoni: 1 na 669 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 52 god. muškarci, 50 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 39. Umrlih (na 1000 st.): 16.
Prirodni priraštaj: 2,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 816 osoba.
Broj lekara: 1 na 5.335 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 111 .

Obrazovanje

Pismenost : 18%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 975.
Vremenska zona: +5,5GMT.
Međunarodni aerodrom: Paro.

Geografska karta Butana

Zastava Butana

zastava butana

PREPORUČUJEMO