Centralnoafrička Republika

by Vladimir Ciplic

drzava Centralnoafricka Republika stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 3.375.771

Gustina naseljenosti: 5 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 39%.
Etničke grupe: Baja 34%, Banda 27%, Mandjia 21%, Sara 10%.
Glavni jezici: francuski (službeni), sango, arapski.
Religija: protestantska 25%, rimokatolička 25%, urođenička verovanja 24%, islamska 15%.

Geografija

Površina: 622.980 km2
Položaj: U centralnoj Africi, bez izlaza na more, u basenu reka Konga i Šari.
Susedi: Čad na S; Kamerun na Z; Kongo i Zair na J; Sudan na I.
Topografija: Uglavnom zatalasana visoravan, visine između 600 i 900 m (najviši vrh 1420 m), sa rekama koje teku na jug i ulivaju se u reku Kongo i na sever, u jezero Čad. Glavna reka Ubangi, najveća desna pritoka Konga. Otvorena i vodom bogata savana pokriva najveći deo zemlje; sušni predeli su na SI, a tropske kišne šume na JZ.
Klima: Tropska, ekvatorijalna.

Glavni grad: Bangi 706.000 .

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 16 prefektura i jedna opština.
Vojska: 2,2% BDP . Aktivni sastav: 4.950.

Centralnoafricka Republika glavni grad

Privreda

Industrija: tekstilna, duvanska, prehrambena, ind. pića, rudarstvo.
Glavni usevi: pamuk, kafa, kikiriki, kukuruz, duvan, kaučuk, manioka, banane, kineska šećerna trska (sorgum).
Rude i minerali: dijamanti (glavni izvozni artikal), uranijum, olovo, cink, srebro, zlato, torijum, kalaj, titan, grafit.
Ostali resursi i proizvodnja: drvna građa.
Obradiva površina: 3%.
Radna snaga: 85% u poljoprivredi.
Izvoz : 181 mil. USD (dijamanti, pamuk, drvo, kafa, duvan).
Uvoz : 176 mil. USD (mašine, elektronska oprema, naftni derivati, tekstil, hrana, motorna vozila, hemikalije, lekovi, industrijski proizvodi, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, Belgija, Italija, Japan, SAD, zemlje Zapadne Evrope, Alžir, Jugoslavija.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak (1995: 1 USD = 488 CFA franaka)
Bruto nacionalni dohodak : 2,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 800 USD.
Inflacija: 20%.

Centralnoafrička Republika turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 16.700 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Bangi (Mpoko).

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 5,4 osobe.
Telefoni: 1 na413 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 41 god. muškarci, 44 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 39. Umrlih (na 1000 st.): 21.
Prirodni priraštaj: 2,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 672 osobe.
Broj lekara: 1 na 18.660 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 106 .

Obrazovanje

Pismenost : 38%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 236.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Bangi.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 31°C.

Geografska karta Centralnoafričke Republike

Zastava Centralnoafričke Republike

zastava Centralnoafricke Republike

PREPORUČUJEMO