Čad

by Vladimir Ciplic

drzava cad stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 7.359.512

Gustina naseljenosti: 6 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 22%.
Etničke grupe: 200 posebnih grupa: na severu muslimani (Arapi i dr.), na jugu ne-muslimani (Sara, najveća etnička grupa, 25% populacije).
Glavni jezici: francuski, arapski (oba službena), više od 100 drugih jezika.
Religija: islamska 44%, hrišćanska 33%, urođenička verovanja 23%.

Geografija

Površina: 1.284.000 km2
Položaj: U severnom delu centralne Afrike.
Susedi: Libija na S; Niger, Nigerija, Kamerun na Z; Centralnoafrička Republika na J; Sudan na I.
Topografija: Veći deo je pustinjska visoravan (deo Sahare), na S prelazi u veliki planinski masiv Tibesti (najviši vrh Emi-Kusi 3415 m). Na granici sa Libijom nalazi se niz starih vulkana. Na J šumovita savana, i pustinja. Reke na jugu teku ka severu u jezero Čad, a u njihovim slivovima su močvare.
Klima: Pasatsko-pustinjska u severnom pustinjskom delu, a u južnom ekvatorijalna sa sušnom i vlažnom sezonom.

Glavni grad: Nđamena 530.000 .

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 14 prefektura.
Vojska: 5,2% BDP . Aktivni sastav: 30.350.

cad glavni grad

Privreda

Industrija nerazvijena, uglavnom prehrambena i tekstilna. Glavni usevi: pamuk, pirinač.
Rude i minerali: uranijum, nafta, volfram.
Ostali resursi i proizvodnja: stoka.
Obradiva površina: 3%.
Ulov ribe: 60.000 mt.
Radna snaga: 85% u poljoprivredi.
Izvoz : 226 mil. USD (pamuk, stoka, proizvodi životinjskog porekla, riba, tekstil).
Uvoz : 225 mil. USD (mašine i transportna sredstva, roba široke potrošnje, naftni derivati, prehrambeni proizvodi). Glavni ekonomski partneri: Francuska, Nigerija, SAD, Kamerun, Portugalija.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak (1995: 1 USD = 488 CFA franaka)
Bruto nacionalni dohodak : 3,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 600 USD.
Inflacija: 9% .

Čad turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 16.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Nđamena.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Telefoni: 1 na 678 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 40 god. muškarci, 42 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 44. Umrlih (na 1000 st.): 20.
Prirodni priraštaj: 2,7%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 117 . Obrazovanje:
Pismenost : 30%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++235.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Nđamena.
Prosečna temperatura: zimi 24°C, leti 32°C

Geografska karta Čada

Zastava Čada

zastava cada

PREPORUČUJEMO