Nikaragva

by Vladimir Ciplic

drzava nikaragva stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 4.583.379

Gustina naseljenosti: 35 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 62%.
Etničke grupe: melezi 69%, belci 17%, cmci 9%, Indijanci 5%.

Glavni jezik: španski.
Religija: rimokatolička 95%.

Geografija

Površina: 129.494 km2

Položaj: U Srednjoj Americi.
Susedi: Honduras na S; Kostarika na J.
Topografija: Nikaragva izlazi na atlantsku i pacifičku obalu. Zemlja je pretežno planinska sa plodnim dolinama (najviši vrh Kordiljera 2.438 m), na istoku ravničarska prema atlantskom primorju. Od 40 vulkana, 5 je aktivnih. Veća jezera su: Nikaragva i Managva, povezana malom rekom Tipitap. 30% teritorije je pod tropskom šumom.
Klima: Tropska.

Glavni grad: Managva 974.000.
Veći gradovi: Leon, Granada, Masaja.

nikaragva glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 17 oblasti.
Vojska: 2,7% BDP. Aktivni sastav: 15.200.

Privreda

Industrija: tekstilna, prehrambena, drvna, duvanska, ind. kože, obuće, cementa, metalska, hemijska, farmaceutska, ind. nafte i tečnog gasa, brodogradnja.
Glavni usevi: duvan, kakao, šećema trska, banane, kafa, pamuk, kukumz, pirinač, manioka, susam.
Rude i minerali: zlato, srebro, bakar, olovo, cink, nafta, gas, kalaj, antimon, gvožđe, volfram, nikl, mangan, boksit, uran.

Ostali resursi i proizvodnja: so, šume.
Obradiva površina: 9%.
Stočni fond: goveda 1,7 mil., svinje 710.000.
Radna snaga: 1 mil. (44% u poljoprivredi, 13% u industriji, 43% u uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 16%.
Izvoz: 607 mil. USD (kafa, pamuk, morski plodovi, banane, šećer, meso, hemijski proizvodi).
Uvoz: 1,1 mlrd. USD (mašinska oprema, hemijski proizvodi, hrana, odeća, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: EU, SAD, Japan, Kostarika, E1 Salvador, Meksiko, Venecuela, Gvatemala.

Finansije

Novčana jedinica: kordoba : 1 USD = 7 kordoba
Bmto nacionalni dohodak: 7,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.800 USD.
Inflacija: 11%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Korinto, Puerto Somoza, San Huan de Sur. Drumski saobraćaj 70.000 putniCkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 25 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Managva.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 20 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4,7 osoba.
Telefoni: 1 na 81 osobu.
Dnevna štampa: 65 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 62 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 34. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj:: 2,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 804 osobe.
Broj lekara: 1 na 1.882 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 42.

Obrazovanje

Pismenost: 74%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 505.
Vremenska zona: -8GMT.
Međunarodni aerodrom: Managva.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 26°C.

Geografska karta Nikaragve

Zastava Nikaragve

zastava nikaragve

PREPORUČUJEMO