Nigerija

by Vladimir Ciplic

drzava nigerija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 110.532.242′
Gustina naseljenosti: 119 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 16%.
Etničke grupe: Hausa 21%, Joruba 21%, Ibo 18%, Fulbe 11% i još oko 200 etničkih grupa.
Glavni jezici: engleski (službeni), hausa, joruba.
Religija: islamska 50%, hrišćanska 40%.

Geografija

Površina: 923.770 km2
Položaj: Na južnoj obali Zapadne Afrike, u Gvinejskom zalivu.

Susedi: Benin na Z; Niger na S; Čad i Kamerun na I.

Topografija: U primorju prostrana nizija, duž obale i deltom Nigera; u unutrašnjosti travnata visoravan i savana; na severu planine (najviši vrh 2042 m). Glavna reka Niger. Prašuma u primorju, savana na visoravnima.
Klima: Vlažna tropska na jugu, savanska na severu.

Glavni grad: Abudža 340.000.
Veći gradovi: Lagos (11 mil.), Ibadan (1,4 mil.), Ogbomošo (712.000), Kano (658.000).

nigerija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika (privremena vojna uprava).
Teritorijalna podela: 30 država-članica.
Vojska: 1% BDP. Aktivni sastav: 76.500.

Privreda

Industrija: cma i obojena
metalurgija, metaloprerađivačka, mašinska, rudarska, automobilska, petrohemijska, hemijska, cementna, keramička, drvna, duvanska, ind. obuće i gume, zanatstvo.
Glavni usevi: kikiriki (glavni izvozni proizvod), kakao (treće mesto u svetu), palmino jezgro i ulje (treće mesto u svetu), pamuk, kafa, banane, šećema trska, proso, krompir.
Rude i minerali: nafta (30% afričkih rezervi), prirodni gas, kameni ugalj, kalaj, kolumbit (prvo mesto u svetu), gvozdena ruda, olovo, zlato, cink, volfram, mangan, titan, boksit, azbest, uran.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija; rezerve sirove nafte: 18 mlrd. barela; drvna građa, kaučuk, sirova koža.

Obradiva površina: 33%.
Stočni fond: goveda 16,3 mil., koze 24,5 mil., ovce 14 mil.
Ulov ribe: 267.000 mt.
Radna snaga: 43 mil. (54% u poljoprivredi, 19% u industriji, trgovini i uslužnim delatnostima, 15% u državnim i javnim službama).
Nezaposlenost: 28%.
Izvoz: 11,6 mlrd. USD (ulje, kakao, kikiriki, palmino
jezgro i ulje, kaučuk).
Uvoz: 10 mlrd. USD (mašinska i elektro-oprema, sirovine, hemijski proizvodi, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: EU, SAD, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: naira : 1 USD = 22 naire)
Bruto nacionalni dohodak: 143,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.380 USD.
Inflacija: 57%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Port Harkurt, Lagos, Vari, Kalabar Drumski saobraćaj 1,5 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 12 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Lagos.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 21 osobu.
Radio-aparati: 1 na 9 osoba.
Telefoni: 1 na 118 osoba.
Dnevna štampa: 16 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 55 god. muškarci, 57 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 43.’Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj:: 3 %.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 844 osobe.
Broj lekara: 1 na 5.600 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 71.

Obrazovanje

Pismenost: 51%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OPEK, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 234.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Lagos.
Prosečna temperatura: zimi 23°C, leti 29°C.
Državni praznik: 1. oktobar.

Ambasada Nigerije u Srbiji:
Beograd, Geršićeva 14a,
Tel. 011/413-411, fax: 401-305.

Ambasada Srbije u Nigeriji:
Embassy of the FR of Serbia 7, Maitama Sule Street, P O B 978, Lagos,
Tel. (99 2341) 269 0912,269 4202, 269 0910, Fax 683 494.

Geografska karta Nigerije

Zastava Nigerije

zastava nigerije

PREPORUČUJEMO