Obala Slonovače

by Vladimir Ciplic

drzava obala snonovace stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 15.446.231

Gustina naseljenosti: 48 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 39%.
Etničke grupe: Baule 23%, Bete 18%, Senufii 15%, Malinke 11%, druga afrička plemena 10%.
Glavni jezici: francuski (službeni), diuala.
Religija: urođenička verovanja 60%, islamska 23%, hrišćanska 17%.

Geograflja

Površina: 322.460 km2
Položaj: Na južnoj obali Zapadne Afrike.
Susedi: Liberija i Gvineja na Z; Mali i Burkina Faso na S; Gana na I.
Topografija: Prostrana nizija na atlantskoj obali, u unutrašnjosti visoravni i ogranci Gvinejskih planina (najviši vrh Nimba – 1752 m).

Glavne reke: Komoe, Bandama, Sasandra, Kavali. Na severu savana, na jugu prašuma. Pod šumom je 26% teritorije.

Klima: Vlažna tropska, na jugu ekvatorijalna.

Glavni grad: Jamusukro 107.000.
Veći grad: Abidžan administrativni centar (2,8 mil.).

obala slonovace glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 50 oblasti.
Vojska: 0,8% BDP. Aktivni sastav: 13.900.

Privreda

Industrija: hemijska, naftno-prerađivačka, cementna, drvna, tekstilna, prehrambena, duvanska; turizam.
Glavni usevi: kakao (prvi svetski proizvođač), kafa (četvrto mesto u svetu), ananas, banane, uljevita palma, kikiriki, pamuk, pirinač, kukuruz.
Rude i minerali: dijamanti, zlato, mangan, gvožđe.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, šume.
Obradiva površina: 9%.
Stočni fond: goveda 1,2 mil., ovce 1,2 mil., koze 1 mil. Ulov ribe: 87.026 mt.
Radna snaga: 85% u poljoprivredi i šumarstvu.
Izvoz: 3,7 mlrd. USD (kakao 36% ukupnog izvoza, kafa 22%, drvna građa, nafta, pamuk, banane, palmino ulje, južno voće).
Uvoz: 2,4 mlrd. USD (hrana, sredstva za proizvodnju, gorivo, mašinska i transportna oprema, roba široke potrošnje).

Glavni ekonomski partneri: Fr&ncuska, Nemačka, Holandija, Belgija, Španija, SAD, Nigerija, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak : 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak: 23,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.620 USD.
Inflacija: 8%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Abidžan, Sasandra.
Drumski saobraćaj 270.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 8 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Abidžan.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 17 osoba.
Radio-aparati: 1 na 9 osoba.
Telefoni: 1 na 62 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 50 god. muškarci,
52 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 46. Umrlih (na 1000 st.): 15.
Prirodni priraštaj:: 3,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 891 osobu.
Broj lekara: 1 na 11.745 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 96.

Obrazovanje

Pismenost: 54%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, Frankofonska zajednica.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 225.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Abidžan.
Prosečna temperatura: zimi 23°C, leti 30°C (Abidžan).

Geografska karta Obala Slonovače

Zastava Obala Slonovače

zastava obale slonovace

PREPORUČUJEMO