Saudijska Arabija

by Vladimir Ciplic

drzava Saudijska Arabija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 20.785.955

Gustina naseljenosti: 9 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 79%.
Emičke grupe: arapska 90%, afro-azijska 10%.
Glavni jezici: arapski (službeni), engleski.
Religija: islamska 99%.

Geografija

Površina: 2.149.690 km2
Položaj: Na Arabijskom poluostrvu, u JZ Aziji, između Crvenog mora i Persijskog zaliva.
Susedi: Kuvajt, Irak i Jordan na S; Jemen i Oman na J; Arapski Emirati i Katar na I.
Topografija: Skoro 60% površine pokrivaju peščane pustinje. Pored obale Crvenog mora visoke planine. Većina obradivog zemljišta se veštački navodnjava, jer nema stalnih vodenih tokova.
Klima: Suptropska, žarka i suva.

Glavni grad: Rijad 3 mil. .
Veći gradovi: Džeda (2,5 mil.), Meka 0,5 mil., Medina, Taif, Damam, Marad.

Saudijska Arabija glavni grad

Državno uređenje

Tip: apsolutistička monarhija.
Teritorijalna podela: 14 emirata.
Vojska: 13% BDP . Aktivni sastav: 104.000.

Privreda

Industrija: naftna, petrohemijska, rudarstvo, hemijska, cma metalurgija, prehrambena, cementna, ind. prerade morske vode, ind. nameštaja, sapuna, gipsa, zanatstvo; turizam.
Glavni usevi: urma (prvo mesto u svetu), žitarice, limun, banane, vinova loza, paradajz, susam, kafa.
363
Rude i minerali: nafta (najveće zalihe u svetu, treće mesto po proizvodnji), prirodni gas, gvozdena ruda, bakar, cink, zlato, srebro, uran, mangan, hrom.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte : 261 mlrd. barela; koža, krzno, vuna.
Obradiva površina: 1%.
Stočni fond: ovce 7,1 mil., koze 3,4 mil.
Radna snaga: 6 mil. (40% u državnim i javnim službama, 25% u naftnoj i dr. industrijama, 30% u uslužnim delatnostima).

Nezaposlenost: 6,5%.
Izvoz: 53,1 mlrd. USD (90% ukupnog izvoza čine nafta i petrohemijski proizvodi).
Uvoz: 25,5 mlrd. USD (saobraćajna oprema, mašine, građevinski materijal, gotovi proizvodi, hrana, preradevine).

Glavni ekonomski partneri: SAD, Nemačka, V. Britanija, ostale zemlje EU, Južna Koreja, Tajvan, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: rial (1995: 1 USD = 3,7 riala)
Bruto nacionalni dohodak: 205,6 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 10.600 USD.
Inflacija: 1% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Džeda, Damam, Ras Tanura.
Drumski saobraćaj: 5,1 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 24 lokalna aerodroma; međ. aerodromi Rijad, Dahran, Džeda, Medina.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 3,9 osoba.
Radio-aparati: 1 na 3,5 osoba.
Telefoni: 1 na 11 osoba.
Dnevna štampa: 42 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 70 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 39. Umrlih (na 1000 st.): 6.
364
Prirodni priraštaj: 3,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 359 osoba.
Broj lekara: 1 na 523 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 41 .

Obrazovanje

Pismenost: 62%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OPEK, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 966.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodromi: Rijad, Džeda, Dahran.
Prosečna temperatura: zimi 16°C, leti 40°C.

Geografska karta Saudijske Arabije

Zastava Saudijske Arabije

zastava saudisjke arabije

PREPORUČUJEMO